search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Zintuigen


9


Piet Kruithof (64)


CAMBODJA 1992


FUNCTIE Majoor der Mari- niers b.d.


IRAK 2003


Nederland. Een smaak die voor mij wel heel erg bij Cambodja hoort is die van koriander. Dat zit daar in vrijwel elk gerecht. Het verscherpte gebruik van zintuigen treedt, denk ik, vooral op als je in risico- volle situaties zit. In Cambodja was dat niet zo. De mensen waren vooral blij dat we er waren.’


Majoor der Mariniers b.d. Piet Kruithof (64) maakte in 1992 deel uit van de vredesmacht UNTAC. Deze VN-vredesmissie in Cambodja moest toezicht houden op de terugkeer van vluchtelingen, de strijdgroepen ontwapenen en vrije verkiezingen mogelijk maken.


Zand door mijn vingers


‘Dat je zintuigen tijdens een missie op scherp staan, heb ik echt zo ervaren. De omgeving is vreemd en anders en er zijn veel stressfactoren. Alleen al de hitte. In Irak was een hittegolf gaande en er waren dagen dat de gevoelstem- peratuur opliep tot zeventig graden. Wij moesten onze gevechtstenues aanhouden. Het is aan iemand die dat niet heeft meegemaakt nauwelijks uit te leggen hoe warm je het dan hebt. Je bent constant nat van het zweten en je moet de hele dag door water drinken. En dan de veiligheid. In het kamp was die redelijk gegarandeerd, maar buiten het kamp waren sluipschutters actief en er lagen berm- bommen. Men had het weliswaar vooral op de Amerikanen voorzien, maar een bermbom maakt geen onderscheid in nationaliteiten. Vreemd genoeg heb ik ook heel sterke positieve herin- neringen. Er groeien dadelpalmen langs de Eufraat. Ik heb onder die bomen verschillende keren een rijpe dadel gegeten en weet nog precies hoe de bast van die palmen


Marilyn Newalsing (49)


FUNCTIE Kapitein-arts bij Korps Mariniers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76