search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
75


Dit doen we voor u


Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Naast de medewerkers die in dienst zijn bij het Veteraneninstituut, zetten bijna 350 vrijwilligers zich hiervoor in, veelal zelf veteraan. Wat doen zij zoal?


1 Treinkaarten


Met een veteranenpas vraagt u gratis de NS-treinkaart 1 Dag Trein Vrij aan. Bijvoorbeeld voor het bezoek aan de Nederlandse Veteranendag of een reünie van uw voormalige eenheid. Voor een aantal gelegenheden, zoals Veteranendagen van de Krijgsmachtdelen, de Indiëherdenking in Roermond en als u meeloopt in het defilé op de Nederlandse Veteranendag, kunt u – indien u hiervoor in aanmer- king komt – extra treinkaarten aanvragen. www.mijn.veteraneninstituut.nl


3 2


Lokale veteranendagen


Om gemeenten te inspireren om een interessant programma te ontwikkelen voor lokale vete- ranenactiviteiten, organiseert het Vi samen met het Nationaal Comité Veteranendag een aantal inspiratiebijeenkomsten. Ook brengen wij gemeenten in contact met veteranen om uit te nodigen. We kunnen zelfs helpen bij het aankleden van de activiteit in ‘veteranenstijl’! www.veteraneninstituut.nl/ lokale-veteranendag


check Nummer 08, december 2018, Jaargang 19


Checkpoint is een uitgave van het Veteraneninstituut en verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 105.000. Houders van de Veteranenpas ontvangen Checkpoint gratis. Militairen in dienst in bezit van een Veteranenpas krijgen automatisch een digitaal abonnement op Checkpoint. Anderen kunnen een jaarabonnement nemen door een e-mail te sturen naar: veteraneninstituut@emdejong.nl. Een jaarabonnement kost € 18,50 (NL), € 23,50 (BEL), € 28,50 (EUR), € 32,50 (overige landen).


VRAGEN EN MUTATIES Veteranenloket Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon: (088) 334 00 00 E-mail: info@veteranenloket.nl


Voor overige vragen: Veteraneninstituut,( 088) 334 00 50


REDACTIEADRES Redactie Checkpoint Postbus 862 1180 AW Amstelveen E-mail: checkpoint@mpg.today


REDACTIE Redactie Veteraneninstituut: Gielt Algra, Kiki Janssen, Nelleke Rienstra Redactie MPG.: Lize Leichel, Reijer Blankenspoor, Arie Meijer


Hoofdredacteur: Annemiek Sinnige Artdirector: Martijn de Kruijf Vormgeving: Jennifer van Heumen, Bianca van Hilst Projectmanager: Esther Joosse Productiecoördinator: Frank van der Kolk


Aan dit nummer werkten verder mee: Sophie Baak, Jan Bos, Barry Hofstede, Else de Jonge, Iris Koomen, Johan Kroes, Daniëlle Levendig, Eline Lubberts, Els Mannaerts, Anne Salomons, (tekst). Peter Bak, Esther Cappon, Merlijn Doomernik, Duivelseiland, Nick Helderman, Marijke Kodden, Milan Vermeulen, Gerard Wessel, Maarten Wolterink, (beeld).


Onderzoek


Het Veteraneninstituut doet voor het ministerie van Defensie het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ Daarmee brengen we in kaart hoe de veteranen hun uitzending hebben beleefd, of er behoefte bestaat aan zorg vanwege de uitzending(en) en in hoeverre die zorgbehoefte wordt ingevuld. Bent u uitgenodigd om mee te doen? Dan hebt u nog twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Meer op: www.veteraneninstituut.nl/onderzoek-veteranen-2018


LITHOGRAFIE Grafimedia Amsterdam


DRUK Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Baarle Nassau


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor houders van een Veteranenpas: Stichting Onbekende Helden. E-mail: info@onbekendehelden.nl, www.veteranenpasvoordeel.nl.


© MPG. Amstelveen / Veteraneninstituut Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


Checkpoint 01 wordt tussen 22 en 26 januari 2019 bezorgd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76