search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
42 Al 62 jaar in Libanon Missie in Libanon


Nederland deed in 1956 voor het eerst mee aan een VN-missie die zich deels in Libanon afspeelde; UN Truce Supervision Organization (UNTSO). Nog steeds levert Defensie militairen aan deze missie. Tussen 1958 en 2008 nam Nederland deel aan nog vier andere missies in Libanon. Tekst Jan Bos Fotografi e Ministerie van Defensie, NIMH


MEI 1958


UNOGIL


In mei 1958 raakten de verschil- lende bevolkingsgroepen van Libanon met elkaar in confl ict. De regering verloor de greep op een deel van het land en riep de hulp in van de Verenigde Naties. Dit resulteerde in de United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL) die erop moest toezien dat buurland Syrië zich niet in de interne schermutselingen zou mengen. Nederland leverde ne- gentien militairen die zich vooral bezighielden met patrouilleren in het grensgebied.


1979- 1985


UNIFIL


Bijna zeven jaar maakte een Nederlandse eenheid van de landmacht deel uit van de United Nations Interim Force in Lebanon. UNIFIL werd in het leven geroepen in reactie op de burgeroorlog en de daaropvol- gende bezetting door Israël van een deel van het Libanese grondge- bied. De missie moest toezien op de terugtocht van het Israëlische leger, de veiligheid in het grensgebied bewaken en de Libanese regering bijstaan bij het herwinnen van haar gezag in Zuid-Libanon. Van maart 1979 tot november 1983 leverde Nederland een pantserin- fanteriebataljon (Dutchbatt). Vanaf dat moment werd de Nederlandse bijdrage gereduceerd tot een compagnie en in oktober 1985 werd de Nederlandse bijdrage beëindigd. In totaal leverde Nederland ruim negenduizend militairen aan de vredesmacht. De complexe situatie, de infi ltraties en geweldsincidenten en de Israëlische invasie van 1982 maakten van UNIFIL een uiterst moeizame en gevaarlijke missie. Onder de militairen van Dutchbatt vielen negen dodelijke slachtoff ers. Tegenwoordig levert Nederland een militaire genderadviseur aan UNIFIL. Op dit moment bekleedt majoor Cynthia Bakker die functie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76