search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
56 doorn Centraal


Veteranenloket dicht tussen kerst en oud en nieuw


Het Veteraneninstituut en het Veteranenloket zijn gesloten tussen 25 december 2018 en 1 januari 2019. Wanneer u vragen heeft over treinkaartjes, Checkpoint, veteranenpas, of wijzigingen wilt doorgeven, verzoeken wij u ons te bellen ná 1 januari 2019. U kunt ons ook mailen. Uw e-mail zal vanaf 2 januari zo snel mogelijk worden beantwoord.


Heeft u hulp nodig omdat u psychische, sociale of lichamelijke klachten heeft of omdat u zich zorgen maakt over iemand met deze klachten, dan kunt u bellen naar (088) 334 00 00 en kiezen voor optie 1. U wordt dan direct doorverbonden met een maatschappelijk werker die u te woord zal staan.


De VJV, Vereniging Jonge Veteranen, ca. 1200 leden.


Nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten


In Checkpoint (aug) heb ik u geïn- formeerd over de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten. Vanwege het ontbreken van de bijbehorende uitvoeringsbepalingen was tot nu toe onduidelijk hoe we de regeling konden toepassen. Met het uitkomen van de uitvoeringsbepalingen op 30 oktober 2018 is ook deze laatste hobbel genomen. Daarmee kunnen de verruimde faciliteiten worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor veteranen, oorlogs- en dienst- slachtoffers en postactieven. Als voorzitter van het VP, dé belan- genbehartiger van veteranen, ben ik best trots op het resultaat, omdat bijna alle voorstellen van het VP in de regeling zijn opgenomen. Ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de regeling. De regeling en de uitvoeringsbepalingen


vindt u op onze website. Ik hoop dat u bij het organiseren van activiteiten veel gemak van deze regeling heeft. Ook heeft het VP-bestuur overleg gehad met het bestuur van de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA). Deze stichting ondersteunt veteranen- initiatieven financieel. We hebben afgesproken elkaar te informeren over te ondersteunen veteranenactiviteiten en mogelijke fondsverwerving. Dit is alweer de laatste Checkpoint van dit jaar en ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.


Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform. Het Veteranen Platform behartigt de belangen van de veteranen en de aangesloten organisaties. Meer info: www.veteranenplatform.nl.


Opgericht in … 2007. De VJV wil actief dienende veteranen en familie van veteranen een plek bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen en zich thuis voelen. ‘We zijn één grote familie waarbij de onderlinge band enorm is.’


Bijzonder omdat … een hoop verenigingen voor veteranen zich uitsluitend richten op een bepaalde missie, of zich beperken tot een specifiek uit- zendgebied. De VJV vindt dat een vereniging voor veteranen open moet staan voor alle veteranen, ongeacht hun uitzending, crisisgebied of krijgs- machtdeel. De leden van de VJV zijn dus van alle krijgs- machtonderdelen afkomstig.


Jaarlijkse hoogtepunt… Uiteraard de Nederlandse Veteranendag. Maar ook onze jaar- lijkse familiedag is een aanrader!


Herkenbaar door … groene polo, spijkerbroek en baret.


www.jongeveteranen.nl


spotlight VERENIGING


Berichten van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76