search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
46


Ede trefpunt


Relaties onder vuur, samen aan zet De zaal in de Reehorst in Ede zat stampvol op 5 november. Het thema van de Veteranenlezing was dit jaar Relaties onder Vuur, samen aan zet. De aan- wezigen luisterden achtereenvolgens naar minister van Defensie Ank Bijleveld, Jacco Duel (Veteraneninstituut), psychiater Bram Bakker, Ingrid van Duren (moeder van veteraan Rob Severs), Wietse Verhaar (maatschappelijk werker bij Defensie) en majoor Gwenda Nielen (thuis- front én militair). Zangeres Do verzorgde de muzikale afsluiting. De minister erkende in haar toespraak dat er meer maatwerk nodig is in de dienstverlening van Defensie aan het thuisfront. Bijleveld: ‘Daarom gaat het ministe- rie de komende tijd praten met de vertegenwoordigers van het thuisfront op lokaal niveau om te zien wat beter kan en hoe een doelgroep gericht aanbod haalbaar is.’


Tekst Annemiek Sinnige Fotografie Nick Helderman


Gwenda Nielen: ‘Práát, als militair en als thuis- front. Niet iedere veteraan heeft iets. Dat is wel de perceptie in Nederland, dat is jammer, het maakt het thuisfront onnodig bang.’


Op de eerste rij zitten behalve enkele 'thuisfronters' onder andere de voorzitter van het Veteraneninstituut Gerrit Valk en minister Ank Bijleveld geboeid te luisteren.


Directeur van het


Veteraneninstituut Ludy de Vos: ‘Het kan altijd beter, maar de


Bram Bakker: ‘Neem het systeem [thuisfront] mee in de diagnose en behandeling.’


veteranenzorg in Nederland is zo slecht nog niet geregeld.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76