search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actuele missie


2006- 2008


JAN 2016 Maritime Task Force UNIFIL


UNIFIL werd in 2006 uitgebreid met een maritiem onderdeel. Tussen december 2006 en maart 2008 namen bij toerbeurt vier fregatten van de Koninklijke Marine aan deze Maritime Task Force deel. Hun taak bestond uit het ondersteunen van de Libanese marine bij het bewaken van de kustwateren en het voorkomen van de illegale invoer van wapens via zee. In totaal waren hier meer dan zevenhonderd Nederlandse militairen bij betrokken.


43


i


Meer info over de huidige missies


facebook.com/minvandefensie • veteraneninstituut.nl/veteranen- hun-missies/missies


www.youtube.com/user/defensie


1956 - NU


APR 2016


UNTSO


JAN 2008


Security Sector Reform Lebanon


In 2007 verzocht het Libanese leger Nederland om logistieke ondersteuning. Nederland reageerde daar positief op, omdat het de regering van Libanon wilde helpen bij haar taak om de eenheid in de verdeelde samenleving te herstellen. In januari 2008 schonk Defensie honderd overtollige vrachtwagens aan het Libanese leger. Vijf Nederlandse militairen reisden mee om de overdracht te begeleiden. Daarnaast wer- den twee Nederlandse offi cieren in Beiroet gesta- tioneerd om te helpen bij het inrichten van veiligheids- zones. In december 2008 werd de missie beëindigd.


De oudste van de vijf missies die Nederlandse militairen (onder meer) in Libanon bracht, loopt nog steeds. Op dit moment zijn twaalf Nederlandse militairen in het Midden-Oosten om een bijdrage te leveren aan UNTSO. Het gaat om zes landmacht-, drie marine- en drie luchtmachtoffi cieren. Deze waarnemingsmissie heeft tot taak de wapenstilstanden in het Midden-Oosten te handhaven.


Lees verder op de volgende pagina …


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76