search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Informatie over de aanbiedingen: Stichting Onbekende Helden, e-mail: info@onbekendehelden.nl


Steeds meer Veteranen en Bedrijven weten de weg naar Stichting Onbekende Helden te vinden.


Om deze goed te kunnen bedienen en om onze organisatie nog sterker op de kaart te zetten roepen wij de hulp in van


HELDHAFTIGE VRIJWILLIGERS


die in hun eigen regio willen meehelpen nieuwe bedrijven en organisaties aan onze Veteranen te binden.


De taken van onze vrijwilligers hangen voor een deel af van hun eigen sterke kanten en voorkeuren.


Je kunt ons helpen door bijvoorbeeld: • Je netwerk te enthousiasmeren voor de stichting door als ambassadeur naar buiten te treden


• Bedrijven enthousiast te maken vacatures voor Veteranen open te stellen en/of om deel te nemen aan het voordeelprogramma voor Veteranen


• Veteranen die een eigen onderneming hebben of willen starten te adviseren


• De stichting te vertegenwoordigen op Veteranen- dagen, bijeenkomsten en evenementen (minimaal 1 keer per jaar)


Als vrijwilliger beschik je over de volgende kennis en vaardigheden: • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal


• Je bent communicatief vaardig en sociaal sterk •  of je bent Veteraan


• Je bent in staat je activiteiten binnen je netwerk onder de aandacht te brengen


• Je wilt samen met ons meer erkenning en waardering winnen voor de Nederlandse Veteranen. Je maakt Veteranen blij


We werken op een informele manier met elkaar samen: • Je kunt zelf bepalen wanneer je je activiteiten oppakt • Je werkt samen in een enthousiast team van vrijwilligers


OVER STICHTING ONBEKENDE HELDEN


Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van erkenning en waardering voor onze Veteranen die zich hebben ingezet voor de wereld- wijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid.


Door middel van het inzetten en koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan individuele Veteranen steunen wij Veteranen tijdens de zoektocht naar betaald werk, werkervarings- en stageplaatsen. Ook Veteranen die overwegen een bedrijf te starten, bieden we begeleiding. Daarnaast zetten we ons actief in om te bewerkstelligen dat Veteranen een voorkeursrol krijgen bij het invullen van arbeids- plaatsen en willen we de maatschappelijke discussie over de waardering voor Veteranen binnen de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven op gang brengen.


• Periodiek bespreken we de planningen en actiepunten in een online vergadering


• Tweemaal per jaar verwachten we je op een bijeenkomst met alle vrijwilligers en ambassadeurs


De meerwaarde die onze vrijwilligers hebben bij hun inzet, is dat ze de erkenning en waardering van Veteranen zien groeien. Dit is mede door hun inzet!


Kom jij ons helpen met het slagen van onze missie? Stuur een mail aan info@onbekendehelden.nl.


Voor meer informatie: www.onbekendehelden.nl


67


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76