search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Korte berichten


Koning met mariniers de Schotse bergen in


In november trok koning Willem-Alexander twee dagen de Schotse Hooglanden in met het Korps Mariniers. Tweehonderd mariniers trainen daar vaardigheden als navigeren en klimtechnieken. De koning sloot aan bij een verkenningseenheid die te voet door het bergachtige landschap trok.


15


140.000 veteranen en eigenlijk weten we helemaal niet wat zij hebben doorgemaakt


Beau van Erven Dorens in De Wereld


Draait Door, over zijn nieuwe programma over veteranen. Overigens zijn er een kleine 112.000 veteranen.


We hebben


Mobilisatie- Oorlogskruis voor 100-jarige


Bijna tachtig jaar nadat Martin Jansen als dienstplichtig soldaat werd gemobiliseerd, ontving hij het Mobilisatie- Oorlogskruis. Met de woorden ‘Het komt u van harte toe!’ speldde minister Bijleveld de onderscheiding op bij de 100-jarige veteraan. Jansen was in de meidagen van 1940 stukscommandant van een zware mitrailleuropstelling nabij het Gelderse Hoogland.


Veteranenonderzoeken


Het Ministerie van Defensie doet onderzoek onder alle veteranen die zijn ingezet voor de missie ISAF in Afghanistan. Het gaat om ruim 25.000 veteranen van wie een deel nog steeds actief dienend is. Het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ heeft betrekking op veteranen die inmiddels uit dienst zijn. Meer informatie over de onderzoeken is te vinden op de websites van Defensie en het Veteraneninstituut.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76