search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
10


Marilyn Newalsing:


‘ Ik beleefde die sensaties toen veel intenser’


aanvoelde, alsof ik de herinnering daaraan in mijn vingers heb opge- slagen. Ook het zand dat ik oppakte en dan tussen mijn vingers door liet glijden, kan ik nu nog bijna voelen. Irak is een land vol geschiedenis en dat zand ligt daar al eeuwen. Ik denk nu dat ik toen zulke prettige sensaties veel intenser beleefde. In omstandig- heden waarin er permanent spanning is, blijven zulke schijnbaar onbelang- rijke momenten je kennelijk ook sterk bij. Ik beschouw het als een soort hulpmechanisme, een compensatie die het geheugen je biedt.’


Marilyn Newalsing (49) maakte in 2003 als kapitein-arts bij het Korps Mariniers deel uit van de Stabilisation Force Iraq-I, een VN-operatie met als doel Irak te stabiliseren en te steunen bij de wederopbouw.


KOSOVO 1999


Marco de Jong (46)


FUNCTIE Stukscomman- dant M109


Bedwelmende geur van verrotting


‘Tijdens de luchtoorlog die zich afspeelde vlak voor wij Kosovo introkken, vielen er veel doden, zowel aan de kant van de Serven als aan die van de Kosovaren. Een van de taken die we hadden in het gebied dat onder onze verantwoordelijkheid viel, was dat we mensen moesten ontwapenen en tegen elkaar beschermen. Het kwam geregeld voor dat families hun dode geliefden, die ze in het heetst van de strijd snel begraven hadden, een waardige herbegrafenis wilden geven en dan ging er een rouwstoet door de straten die wij moesten bewaken. Daar heb ik voor het eerst de geur van een lijk in ontbinding geroken. Veel heftiger was die toen ik later massagraven ging beveiligen. Die graven werden geopend met het oog op het vergaren van bewijsmateriaal voor het Joegoslavië-tribunaal. Als militairen haalden wij de bovenste zandlaag weg en als we dan bij de lichamen waren, gingen onderzoekers van het Joegoslavië-tribunaal verder. Er was daar permanent bewaking nodig.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76