search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In cijfers in cijfers waardering voor veteranen 63% INZETterecht?


van de Nederlandse bevolking vindt deelname aan vredesmissies (heel) erg belangrijk. Omdat: →het bijdraagt aan veiligheid in de wereld (30%)


→ het onze plicht is (15%) →het belangrijk en nuttig werk is (11%)


26%


vindt Nederlandse deelname aan een vredesmissie (helemaal) niet belangrijk De redenen zijn: → zinloos (28%) →te veel bemoeienis met buitenlandse conflicten (18%)


→ geldverspilling (12%)


voor militairen blijft, ook al is men het niet eens met


Waardering


het doel van de missie


POSITIEF


Het beeld dat Nederlanders van een veteraan hebben is zeer positief. Genoemd wordt:


81% van de


bevolking weet niet wat ze moeten doen om erkenning en waardering te laten blijken aan veteranen.


93% behulpzaam 93% plichtsgetrouw 92% moedig 90% dapper


Deze cijfers zijn gebaseerd op Kerngegevens 2018 (Veteraneninstituut), Monitor Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2018 (Motivaction) en de Veteranennota 2017-2018 (Ministerie van Defensie).


Het lijkt dat Nederlanders meer verdeeld zijn over de terechtheid van de inzet van Nederlandse militairen bij meer recente missies. Dat zou kunnen omdat het debat over (Nederlandse deelname aan) die missies verser in het geheugen ligt, evenals de argumenten voor en tegen. Voor de wat oudere missies geldt dat men het niet zo goed weet of ze de Nederlandse inzet terecht vinden of niet.


↓4%


De steun voor Nederlandse deelname aan vredesmissies daalde met 4 procent. Dit past in de dalende lijn van de afgelopen jaren.


2014: 76% 2015: 77% 2016: 71% 2017: 67% 2018: 63%


Wat vindt Nederland van veteranen en de Nederlandse Veteranendag? Onderzoeksbureau Motivaction heeft dat onderzocht. Enkele interessante resultaten leest u hier.


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76