search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
38


Op het ijs. Een groep militairen op schaatsen op het ijs van de fortgracht bij werk aan de Noorddijk, Hellevoetsluis, februari 1917.


Een wachtmeester met gasmasker en schokhandgranaat.


Direct bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakt Nederland bekend dat het neutraal wenst te blijven. Nederland lijkt de oorlogsdans te ontspringen: Duitsland en Engeland benadrukken dat ze de neutraliteit zullen eerbiedigen. Toch houdt de regering vast aan de volledige mobilisatie van het leger. We moeten immers aan iedereen duidelijk laten zien dat het ons menens is onze neutraliteit te verdedigen. Het leger wordt in die oorlogsjaren zelfs verder versterkt tot ruim 400.000 man. Ons land is niet klaar voor een leger van dit formaat: de vergoeding voor de gezinsleden van de gemobiliseerde kostwinner is te laag om van te leven. De militairen leven in geïmproviseerde onderkomens, van boerenschuren tot leegstaande fabriek- shallen. Meer dan vier jaar blijft het Nederlandse leger gemobiliseerd. De militairen worden steeds beter geoefend en de huisvesting verbetert. De steuncomités verzachten de ergste nood. Maar het blijft een groot probleem om het moreel van de militairen hoog te houden en de verveling te verdrijven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76