search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ereplek


Welk voorwerp herinnert u aan een bijzonder moment op een missie of uitzending en heeft een ereplek in uw huis of hart? Mail naar checkpoint@mpg.today o.v.v. ereplek.


Vlag van het beloofde land


gevangenis- straf’


‘Op vlaggen staat een


‘In Nieuw-Guinea bracht ik mijn tienerjaren door en vervulde ik mijn dienstplicht. Het land zou onafhankelijk worden en dat werd in 1961 bekrachtigd met een koninklijk besluit. Vanwege die beslissing kreeg de bevolking deze vlag, de Morgenster. Het was zo’n hoopvolle tijd. Maar Nieuw-Guinea werd door Indo- nesië geannexeerd. Dat heeft het land geen goed gedaan. De wereld vergat de Papoea, maar de Nieuw-Guineaveteranen zijn de Papoea’s en hun zorgen nooit vergeten. In Indonesië staat op het voeren van deze vlag een gevangenisstraf, maar ik ben er trots op. Hij hangt thuis aan de muur en op Papoea-gedenkda- gen wappert hij groot en fier aan mijn balkon.’


OVER Piet


Piet Zevenbergen (1940) ver- vulde zijn dienstplicht van eind 1960 tot 1962. Hij bracht acht- tien maanden in Nieuw-Guinea door als korporaal kok. Na zijn dienstplicht emigreerde hij naar Australië. Nu woont hij weer in zijn geboortestad Den Haag.


Tekst Iris Koomen Fotografi e Esther Cappon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76