search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
60 prikbord


Bent u op zoek naar mensen of wilt u iets delen met veteranen? Mail dan de redactie: checkpoint@mpg.today o.v.v. Prikbord. Of stuur uw oproep (maximaal 150 woorden) naar Checkpoint, rubriek Prikbord, Postbus 862, 1180 AW Amstelveen.


Overlijdensberichten


veteranen Veel veteranen hebben geprotesteerd tegen het besluit om in Checkpoint geen overlijdensberichten meer op te nemen. Wij zijn ontvankelijk voor hun argumenten en herzien onze besissing. Vanaf Checkpoint 1-2019 plaatsen we weer overlijdensberichten van vetera- nen. Verzoeken tot het plaatsen van overlijdensberichten (naam overleden veteraan, oorlog/missie(s), eenheid tijdens inzet en datum van overlijden) moeten schriftelijk of per e-mail aan de redactie van Checkpoint worden gericht (zie hiervoor colofon op pa- gina 75). Verder moet(en) de directe nabestaande(n) akkoord gaan met de publicatie van het overlijdensbericht in Checkpoint. DE REDACTIE


Jan de Vries? GEZOCHT


Ik ben op zoek naar Jan de Vries, inder- tijd korporaal NGID bij de Koninklijke Marine, varende op Hr. Ms. Fregat De Bitter in 1960/1961. De Vries woonde indertijd in Numansdorp en was getrouwd met Hennie Schippers. Als u informatie heeft over Jan de Vries graag contact opnemen met H. ELZINGA, TEL. (0511) 42 43 52


Willem Broer? GEZOCHT


Ik was een maatje van wijlen Adrie Broer. Ik ben op zoek naar zijn zoon Willem Broer, geboren op 3 oktober 1949 in Pekalongan op Java, Indonesië. Reacties naar J. SORREL-JAMIN. TEL: (043) 409 17 57


Luitenant Pleunis van Toledo?


GEZOCHT


Ik ben op zoek naar informatie over luitenant Pleunis van Toledo, de vader van Saskia Van Rij-Toledo. Van Toledo was reserveofficier en heeft gevochten op de Grebbeberg als luitenant. Na zijn actie ging Van Toledo weer aan het werk als chef van de afdeling financiën en onderwijs van de gemeente Almelo. Op 11 juli 1940 wandelde hij met zijn vrouw in het Rosarium van Almelo toen zij tijdens een bom- bardement (van welke partij weet niemand) dodelijk werden getroffen. Dochter Saskia was indertijd erg jong en heeft weinig herinneringen aan haar vader. Het is haar wens om meer over haar vaders leven te weten te komen. Bij welk regiment, onderdeel of dienstvak diende haar vader? Waar precies en met wie? Saskia heeft geen idee en het zou mooi zijn als ook deze held een postume onderscheiding zou krijgen voor zijn gevechtsactie op de Grebbeberg. REACTIES NAAR JANWILLEMWAITZ@GMAIL.COM. OF BELLEN MET: (06) 55 30 81 25


W. Klaverstein? GEZOCHT


Ik ben op zoek naar een oude dienst- maat: huzaar W. Klaverstein, leger- nummer: 271217167. Zijn laatste, bij mij bekende adres is de Opdamstraat in Tilburg. Reacties graag naar: INDIËVETERAAN HUZAAR


G. UDO. SMEENKLAAN 110, 1182 GH AMSTELVEEN


Handschoen OPROEP


Wie heeft nog herinneringen aan Indiëveteraan Gerard Linde uit Lutten? Hij was ingedeeld bij de T-brigade en ingezet in of bij Semarang in 1946. Hij is op 23-07-1946 op 23-jarige leeftijd met de handschoen getrouwd met Hendrik- je van Dijk, eveneens afkomstig uit Lut- ten. Hij is overleden op 69-jarige leeftijd op 19-12-1992. De gemeente Harden- berg heeft weinig of geen gegevens over uitgezonden militairen afkomstig uit genoemde gemeente. Voor een his- torisch blad van Hardenberg wil ik een artikel schrijven over trouwen met de handschoen. Weet iemand of er meer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76