search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
64


Uw mening brieven


Deel uw mening in de brievenrubriek. Mail de redactie: checkpoint@mpg.today o.v.v. brieven. Of stuur uw brief naar Checkpoint, rubriek brieven, Postbus 862, 1180 AW, Amstelveen. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.


Redelijk verzoek


Liever veteraan in de VS (1)


Ik wil reageren op de brief van Beer van Huet ‘Liever veteraan in de VS’ in Checkpoint van oktober 2018. Ik constateerde dat er dus meer veteranen zijn die er ook zo over denken. Een aangetrouwde Amerikaanse neef (ook veteraan) is verbolgen over de manier hoe er in Nederland wordt omgegaan met de veteranen. Het klinkt allemaal mooi, Veteranendag en -wet, etc., maar in de praktijk stelt het helemaal niets voor. Een korting op de zorgkosten zou al een mooie geste zijn. Ik heb nog wel meer ideeën. Op die manier krijgt een veteraan niet alleen het speldje, maar ook erkenning voor geleden psychische en privéschade, opgelopen in lands- of nationaal belang.


HENK HAGEN


Liever veteraan in de VS (2)


Ik heb zelf drie jaar met mijn gezin doorgebracht in de VS. We woonden op de basis in de ‘married quarters’ en konden van alle faciliteiten op de basis gebruikmaken. De kinderen gingen naar de internationale school. Nederland heeft nog een beste inhaal- slag te maken. De Amerikaanse militairen hebben een behoorlijk nationalistische houding. Die vaderlandsliefde wordt er vanaf het begin ingepompt. Ze weten niet beter, maar ik vind patriottisme al ver genoeg gaan. Ook is de hiërarchie tussen de rangen groter dan bij ons. Verder betaalt de militaire ambtenaar in de VS in het geheel geen belasting, meen ik te weten. Een ander pluspunt is dat met pensioen gaan niet verplicht is en zo werk ik al een aantal jaren bij een Amerikaans off shorebedrijf en ben ik met mijn 80 jaar nog volop in de running.


AB WOUDSTRA, FLORIDA (USA)


Veteranen krijgen ieder jaar gratis ov-kaarten voor het reizen naar Veteranendag en andere herdenkings- gelegenheden. Voor zover ik weet wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Bij uitgifte wordt gevraagd de kaarten te retourneren, mocht er geen gebruik van worden gemaakt. De ervaring leert dat deze reisbewijzen ook voor andere reisdoelen worden ge- bruikt. Ook door mij. Achteraf geeft dit oneigenlijk gebruik toch een vervelend knagend gevoel. Vandaar mijn verzoek: geef veteranen van 80 jaar en ouder de gelegenheid om gratis te reizen in de daluren naar bestemmingen die zij kiezen, zoals familie, theater enz. Er zijn circa 65.000 veteranen waarvan een klein aantal in aanmerking komt, dus de kosten zijn het probleem niet. Het helpt deze oude knakkers uit hun isolement. Dit zou een opsteker zijn, want de meesten hebben een karig pensioen. Het zou de Nederlandse Staat sieren om met dit gebaar zijn dank te uiten voor de inzet van deze veteranen. Er zijn lan- den die zeer veel meer waardering en respect hebben voor hun oude strijders en daar emolumenten aan verbinden. Ondergetekende is van ver voor de Watersnoodramp en heeft gediend als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine in de jaren vijftig tot en met zeventig.


A. BALSTER, DRONTEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76