search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ik heb ...


27


De kazerne wordt een veteranen- ontmoetings- centrum


Jos Overman wil met verschillende organisaties een veteranenontmoe- tingscentrum realiseren.


‘Ik heb de laatste tien jaar bij de Dienst Vastgoed Defensie gewerkt en had daardoor een groot netwerk in de bouwwereld. Na mijn functi- oneel leeftijdsontslag ben ik voor Staatsbosbeheer als projectleider voor de herontwikkeling van het monumentale zendstation Radio Kootwijk aan de slag gegaan. Die wil om te restaureren heeft ook te maken met mijn uitzending naar Irak. Als je daar al die aan puin geschoten gebouwen ziet … Het is toch dood- en doodzonde. Ik wil graag helpen om monumentaal erfgoed een nieuwe functie te geven. Anders worden het dode objecten. Ik ben in contact gekomen met BOEi, een maatschap- pelijke onderneming die cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed herontwikkelt. Toen deze aan de slag ging om de Bonskazerne in Grave een nieuwe functie te geven, was ik natuurlijk graag van de partij. Zo komen in de legeringgebouwen woonstudio’s en in de andere gebouwen, zoals de oude mess, willen we een experience centre openen. Het kazernecomplex als geheel verandert in een veteranenontmoe- tingscentrum. Ik doe nu in mijn vrije tijd wat ik vroeger deed bij Defensie: partijen bij elkaar brengen, mensen interesseren voor je plannen. Klinkt druk, maar het is geen fulltimebaan meer, hoor. Ik kan ook genieten van mijn vrije tijd.’


Jos (65)


MISSIE IRAK, 2007


FUNCTIE Chief National Training Operations


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76