search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
20


De dienstplichtige confronterend’


psychologisch onderzoek vond ik best


‘Het


Henk Krol (68) is fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. ‘In 1968 moest ik me melden om gekeurd te worden. Toen was ik een jochie van net 18 en zo recalcitrant en rechtlijnig dat er nauwelijks plek was voor enige nuance. Ik geloofde toen nog in het pacifisme. Om die reden wilde ik mijn militaire dienst- plicht weigeren, maar daarvoor moest ik eerst goedgekeurd worden. Ik herinner me nog het zaaltje aan de Casuariestraat in Den Haag waar de keuring plaatsvond en ik allerlei vragen moest beant- woorden. Aanvankelijk was men zichtbaar tevreden, maar nadat mijn antwoord bevestigend was op de vraag of ik op mannen viel, ver- anderende de stemming. In no time stond ik weer buiten: afgekeurd op


S5 en ‘voorgoed ongeschikt’. Dat klonk in mijn oren als een mengeling van een doodvonnis en een ultieme belediging. Ik voel nog steeds de boosheid die in me opkwam tijdens de treinreis terug naar huis. Het heeft van mij een nóg fanatiekere strijder tegen onrecht gemaakt. Dat strijdbare is altijd gebleven. Later hoorde ik van de vele andere jongens die vanwege hun geaardheid werden afgewezen, zowel in het leger als in de burgermaatschappij. Daar tegen knokken is voor mij een tweede natuur geworden. Inmiddels is de positie van homoseksuelen in de Nederlandse krijgsmacht enorm verbeterd, maar we zijn er nog lang niet. Gelukkig zit ik nu op een plek om dat verder te verbeteren.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76