This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuws 7


Nieuwe bestemming tandartsbeeldjes gezocht


Lange tijd verzamelden Aad van der Lee en Gratia Smeele tandartsfi guren en -beeldjes. De twee – inmid- dels uit elkaar maar nog steeds goed bevriend – be- perkten zich niet tot de beeldjes van tandartsen die je wel op braderiën ziet – bijvoorbeeld gemaakt van schroeven, bouten en moeren – maar haalden ze uit alle windstreken naar Nederland. In de collectie bevin- den zich volgens hen ware topstukken gemaakt door kunstenaars van naam. Zoals de Dental Practice, een sculptuur van metaal, zilver- en goud, gemaakt in een beperkte oplage door de Israëlische kunstenaar Frank Meisler (zie foto). Verder bevat de collectie onder ande- re stukken van grote porseleinmerken, een uniek beeld van de hand van Patachos-indianen uit Brazilië en een tandarts van Murano-glas uit Venetië. In 1998 werd de collectie al eens tentoongesteld in het Universiteitsmu- seum Utrecht. Ook stond in Nt 7/1999, p. 292 een artikel over de bijzondere collectie, die toen nog wat kleiner was. Nu Van der Lee kleiner gaat wonen is hij op zoek naar een nieuwe bestemming voor zijn collectie. Hij denkt bijvoorbeeld aan een grote ruimte om alle beeld- jes uit te stallen zodat iedereen ze kan bekijken. De wens is verder dat de collectie in volle omvang wordt overgenomen, zodat alles bij elkaar blijſt . Op www. tandartsinbeeld.nl zijn alle stukken te zien. Geïnteres- seerden kunnen contact opnemen met de Nt-redactie : nt@knmt.nl. (KG)


TOINE VAN BENTHEM


Gedachte- spel


Luchtig communiceren met mensen die in een angstverwurging zitten, is niet gemakkelijk. Ik probeerde on- langs bij een van angst verstijfd pa- tiëntje van elf jaar door te dringen door te vertellen dat ik heel wat din- gen wist die veel leuker waren dan in je kies te laten boren. Dat ik misschien wel honderd dingen wist die leuker waren. Hij keek me misprijzend aan. “Ik weet er wel duizend!” zij hij. “Voetballen met je vrienden” begon ik. “Ja, dat is veel leuker” antwoordde hij. “Spijbelen en een ijsje kopen.” “Veel leuker!” “In een rivier zwemmen met krokodillen.” Na een korte stilte: “Ook leuker”. “Wakker worden met twaalf harige spinnen in je bed.”


Hij glimlachte. Hij had door wat ik aan het doen was, maar antwoordde stoer: “Veel leuker”. Weg angst, nu waren we een uitdagend spel aan het spelen. “Dat de koelkast op je schildpad valt”. Lange stilte, geen oogcontact, zachte stem: “Leuker”. “Hoe lang zou de lijst zijn met dingen die erger zijn dan in je kies te laten boren?” “Heel kort.”


“Noem er eens een?”


Hij voelde zich een beetje ongemakkelijk, wilde wel meespelen maar dan wel even sterk uit de hoek ko- men: “Dat je in de fi k gaat door een vuurspugende draak!” We moesten allebei lachen. Ja dat was wel héél erg. Zo erg zou de behandeling vast niet worden. Erg leuk werd het ook niet, maar hij kon naar huis zonder der- degraads brandwonden. Wel interessant dat een kind buiten de werkelijkheid stapt en een gefantaseerde angst oproept om zijn angst voor de tandarts te overtreffen. Jammer ook dat draken niet bestaan, maar carieuze kiezen wel.


Wilt u reageren op deze column? toine@vanbenthem.net. NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


COLUMN TEGENBEET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52