This page contains a Flash digital edition of a book.
18 opinie


STELLINGCertificering of visitatie is voor onze praktijk niet nodig


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het praktijkartikel in Nt 16/2015, p. 20.


IKE MAASKANT tandarts in Amsterdam “Onderlinge visitatie is een goede manier om het eigen handelen op tafel te leggen. Het is een soort van functioneringsgesprek waarin


de plus- en minpunten besproken worden. Dit kan het werkproces alleen maar ten goede komen. Het opzeten van een nieuwe praktijk kan goed volgens de richtlijnen gedaan worden, certificering is dan zeker aan te raden. Oudere praktijken kunnen niet altijd aan alle richtlijnen voldoen, maar blijven uiteraard verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering.”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling als poll op www.ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er desgewenst een reactie bij plaatsen. De stelling voor het komende Nt luidt: Wetenschap en industrie kunnen niet genoeg samenwerken.


JACK PLOOIJ tandarts-implantoloog in Den Haag “Als implantoloog word ik iedere vijf jaar ge- visiteerd. Het is goed als een andere profes- sional in je praktijk meekijkt. Bij onze prak-


tijk worden bestaande protocollen en richtlijnen zorg- vuldig vertaald naar praktijkrichtlijnen. We passen toe wat al voor onze beroepsgroep algemeen van toepassing is. Ik ben er dan ook erg nieuwsgierig naar of de resultaten van de visitatie overeenkomen met de analyses die wij intern al uitvoeren. Bij visitatie gaat het om professionele kwali- teit en vakmanschap. Bij certificeren ligt de focus op de kwaliteit van de dienstverlening. Beide zorgen voor ver- dieping, want je kunt spiegelen. Vorig jaar beloonden onze patiënten ons met een mooie acht, we streven altijd naar een hoger cijfer!”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


MARIE LOUISE MAAS tandarts in Deventer “Wij zijn recent gestart met het traject naar certificering. Omdat het veel van het hele team eist, hebben we gekozen voor een gefa-


seerd traject. Eerst het project ‘Praktijk op orde’, daarop vol- gend de ISO. Waarom certificering? Omdat we het belangrijk vinden in onze praktijk met duidelijke afspraken en proto- collen te werken en samen met het hele team een zo goed mogelijk kwaliteitssysteem te realiseren. Door certificering willen we dit naar onze patiënten en verzekeraars uitdra- gen. Visitatie is hier een mooie aanvulling op omdat colle- ga’s vanuit een andere invalshoek naar je praktijk kijken en je samen filosoferend tot nieuwe ideeën kunt komen. He- laas is er anno 2015 nog geen verplichting zoals in andere beroepsgroepen.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52