This page contains a Flash digital edition of a book.
onderzoek 37


PEILSTATIONS


> 75 Jaar


Op p. 12 in dit Nt stelt tandarts Paul Gerritsen in zijn dissertatie dat het voor ouderen van 75 jaar en ouder vaak moeilijk is om de tandarts te bezoeken. Daar- door komen zij vaak niet meer in de praktijk.


Dit is een serieus probleem, te meer omdat het aantal ouderen de komende jaren gaat toenemen. Dit roept vragen op: hoe staat het er precies voor met dat tand- artsbezoek van ouderen en wat is de prognose wat die veroudering van de bevolking betreſt.


Hierover is iets te zeggen op basis van onderzoeksge- gevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Statline, Gezondheid en zorggebruik). Uit deze


gegevens blijkt dat in 2014 78% van de Nederlandse bevolking ten minste eenmaal de tandarts heeſt be- zocht. Maar voor degenen in de leeſtijdsgroep van 65 tot 75 jaar lag dit percentage tandartsbezoekers op 67% en voor degenen van 75 jaar en ouder op nog maar 42%. Dit bevestigt overduidelijk de waarneming van Paul Gerritsen.


Begin 2015 telde Nederland bijna 16.899.000 inwo- ners. Van hen zijn er ruim 1.275.500, dat wil zeggen 8%, 75 jaar of ouder (zie tabel). Uit een bevolkings- prognose van het CBS op basis van dit aantal inwo- ners wordt duidelijk dat dit percentage 75-plussers tot 2050 geleidelijk verdubbelt tot 16%.


Figuur 1: Prognose van het aantal inwoners van Nederland en het aantal inwoners van 75 jaar en ouder onder hen, voor de periode 2015 tot en met 2050.


Aantal inwoners


2020 2030 2040 2050


17.248.834 17.748.974 17.982.705 18.008.402


Aantal inwoners van 75 jaar of ouder


1.466.501 2.081.894 2.600.518 2.913.444


Percentage inwoners van 75 jaar of ouder


9% 12% 14% 16%


BRON: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (HTTP://STATLINE.CBS.NL/STATWEB/PUBLICATION/?DM=SLNL&PA=82685NED&D1=0&D2=0&D3=A &D4=0&D5=0,5,15,25,35,L&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3&VW=T, GERAADPLEEGD OP 19 OKTOBER 2015)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Aantal ouderen in


Nederland


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52