This page contains a Flash digital edition of a book.
achtergrond 21


Ook in de dentale wereld werken industrie en wetenschap soms samen in de zoektocht naar nieuwe producten en ontwikkelingen. Het gevaar van belangenverstrengeling ligt op de loer, dus worden de universiteiten steeds alerter.


TEKST: KAREL GOSSELINK; FOTO’S: SHUTTERSTOCK


M ap NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


et enige regelmaat steken geluiden over belangenverstrengeling tussen wetenschap en industrie in de gezondheidszorg de kop


op. Zo bericht e NRC Handelsblad in juni over een kli- nisch patholoog aan het VUmc die als pleitbezorger van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker aandelen bezat in een bedrijf dat producten maakt voor dergelijk onderzoek. Ook de dentale wereld kreeg in 2013 te maken met een mogelijke zaak van belangen- verstrengeling, aangezwengeld door dezelfde krant. De Groningse hoogleraren Winkel en Van Winkelhoff had- den bij een wetenschappelijke publicatie onterecht ver- meld dat er geen sprake zou zijn van belangenverstren- geling (zie kader Winkel en Van Winkelhoff ). Ook is het in de tandheelkunde voorgevallen dat hoogleraren zich positief uitlieten over een product, daarmee de indruk wekkend dat ze er als onderzoeker achterstonden. Dit


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52