This page contains a Flash digital edition of a book.
verbindt


koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde


De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) bestaat uit 14 regionale afdelingen. De besturen van deze afdelingen nemen samen met het Hoofdbestuur de besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering.


Het bestuur van de KNMT-afdeling Zuid-Holland Zuid zoekt: een enthousiaste actieve secretaris m/v


Wegens het verstrijken van de zittingstermijn in mei 2016 van de huidige secretaris verwelkomt het bestuur van de KNMT-afdeling Zuid-Holland Zuid graag een nieuw bestuurslid/secretaris in haar midden. Het bestuur behartigt de belangen van de leden in de afdeling en geeft de activiteiten in Zuid-Holland Zuid op eigen wijze vorm, waarbij er alle ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven. Er wordt in principe één keer per maand vergaderd. DeKNMT-afdeling Zuid-Holland Zuid telt momenteel 735 leden.


Taken en functieprofiel van de secretaris U ondersteunt het afdelingsbestuur bij operationele activiteiten binnen de afdeling. U organiseert de afdelingsvergaderingen en voert de administratie. Ook onderhoudt u actief de contacten met het KNMT- bureau dat u ondersteunt bij uw werkzaamheden.


WILT U REAGEREN OF AANVULLENDE INFORMATIE? Mail uw (korte) motivatie en cv naar de voorzitter: Guus Siertsema-Baron via aesiertsema@gmail.com


Ook voor informatie kunt u bij de voorzitter terecht of bij de huidige secretaris: Mylène Binda-Huyts via secretaris.zuidhollandzuid@knmt.nl


Uneemt twee keer per jaar deel aan het secretarissen- overleg in Nieuwegein. U bent praktisch, vindingrijk en kunt goed in een team functioneren.


Wat biedt de KNMT? Op bestuursfuncties zijn verschillende vergoedings- regelingen van toepassing. Daarnaast draagt de KNMT met diverse trainingsmogelijkheden graag bij aan de ontwikkeling van uw persoonlijke en bestuurlijke talenten.


Procedure Afdelingsbestuurders worden tijdens de afdelingsverga- dering gekozen door en uit de leden van de afdeling. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn één maal herkiesbaar voor eenzelfde periode. Uw kandidatuur wordt uiterlijk 7 dagen vóór de verkiezingen tijdens de afdelingsvergadering bekendgemaakt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52