This page contains a Flash digital edition of a book.
mensenwerk


11


Toen de Amsterdamse tandarts Bart Schafrat een nieuwe tandtechnicus zocht, kwam hij uit bij Oscar Fischer van Dental Design Amsterdam. Acht jaar samenwerking heeft een hechte vriendschap voortgebracht.


TeksT: Laura Jansen • FoTo’s: Jan de GrooT, amsTerdam TandtechnicusOSCAR FISCHER (52)


“Geen sprake van hiërarchie”


"E


en tandarts die we allebei kennen, beval me bij Bart aan. Hij stuurde voorheen zijn werk naar het Verre


Oosten, maar dat beviel niet. Bart miste de persoonlijke benadering en ging daarom op zoek naar een tandtech- nicus in Amsterdam. Er was een klik en het feit dat we allebei in een kleine praktijk werken, versterkte dat ge- voel. Het overleg tussen Bart en mij is snel en direct, dat vind ik een groot voordeel. We zijn erg betrokken bij el- kaars levens, zowel zakelijk als privé. Eén van Barts ster- ke punten als tandarts is dat zijn praktijk heel laagdrem- pelig is, zo profileert hij zich ook. Daardoor weten zowel de bewoners van de Amsterdamse grachtengordel als de sociaal zwakkeren hem te vinden. Zo was er een patiënt die ontevreden was over haar gebit en kiespijn had. Ze zat in de bijstand en toen Bart dat las in een oproep in het Parool, is hij haar direct te hulp geschoten. Hij vroeg mij of wij samen kosteloos een frameprothese konden maken. Dat vond ik vanzelfspre- kend. Bart is een ontzetend vaardige tandarts. Hij is prak- tisch ingesteld en sleutelt net zo makkelijk aan een auto als aan een gebit. Daarnaast is Bart heel deskundig, innovatief, praktisch ingesteld en heeſt hij veel ervaring. Wat ons tot zo’n goed team maakt? Ik denk de openheid en gelijkwaardigheid.


Bij


ons is geen sprake van hiërarchie, wat tussen tandartsen en tand- technici nog wel eens een rol speelt. Als iets op een andere manier kan, over- leggen we dat, zonder dat we twijfelen aan elkaars kundigheid.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015 Tandarts BART SCHAFRAT (52)


“Oscar was een verademing”


"O


p een terras in de Jordaan ontdekten Oscar en ik al snel dat het tussen ons klikte. Oscar is een echte


vakman en leuk in de omgang, dus onze samenwerking was snel beklonken. Ik had al met een aantal buiten- landse tandtechnici samengewerkt, maar ik wilde graag een Nederlander. Op mijn oude locatie had ik een eigen laboratorium aan huis. Oscar was echt een verademing. Ik kan nu patiënten verwijzen voor een kleurbepaling en ook aanpassingen kunnen ter plekke worden gere- aliseerd. Als Oscar iets komt brengen, proberen we dat altijd rond lunchtijd te plannen. Die wekelijkse lunch is binnen onze samenwerking vaste prik geworden. Os- car is zich bewust van zijn kwaliteiten, dat waardeer ik in hem. Daarnaast straalt hij veel rust uit en hebben patiënten direct een goed gevoel bij hem. Ik kan met een gerust hart een patiënt naar hem sturen. Het ver- baasde me niks dat Oscar direct ‘ja’ zei toen ik hem om vroeg een frameprothese te maken voor een patiënt die wat min- der te besteden had. Dat soort projecten geeſt veel voldoening. Oscar is een partner op wie je kunt bouwen, ook als het even tegenzit. Hij komt vaak met iets nieuws en is heel flexibel. Onze aflevertijden bepalen we in gezamen- lijk overleg, dat is heel re- laxed. Ons contact is warm,


we komen ook op elkaars verjaardagen en bellen el- kaar wel eens in het week- end voor de gezelligheid. Je kunt dus wel stellen dat er een mooie vriendschap is ontstaan.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52