This page contains a Flash digital edition of a book.
vakinhoud 35 Een laterale open beet BEELDSPRAAK


WAT ZIE IK? U ziet een 61-jarige patiënte terug, bij wie u in het ver- leden uitgebreid kroon- en brugwerk heeſt geplaatst. De laatste twee jaar kauwt zij steeds slechter, omdat haar kiezen niet meer goed op elkaar passen. Zij vraagt u om haar kronen aan te passen. Bij onderzoek vindt u haar gelaatstrekken wat veranderd. Haar neus en lip- pen lijken wat groter en de nasolabiaal plooien zijn dieper. Intra-oraal valt u een tongvergroting op met vooral links een uitgesproken laterale open beet, en een end-to-end stand van het front in centrale relatie. Overigens is zij bekend met een hypertensie waarvoor zij een plastablet neemt. Bij uw navraag blijkt haar schoenmaat de afgelopen drie jaar van 39 naar 42 te zijn toegenomen. Haar handen zijn knokiger geworden en haar trouwring heeſt ze vorig jaar groter laten maken.


WAT IS HET? De combinatie van deze symptomen is typisch voor acromegalie. Deze wordt meestal veroorzaakt door een te hoge productie van groeihormoon. Dit wordt gemaakt in de hypofyse, een kleine klier onderaan de hersenen. In deze casus was op een MRI-scan een hypofyse adenoom zichtbaar, een goedaardige, groei- hormoon producerende tumor. De daardoor expande- rende sella turcica is ook op een X-RSP te zien. Acro- megalie is zeldzaam en komt bij ongeveer 1:150.000 personen voor. Een teveel aan groeihormoon in de kin- derleeſtijd veroorzaakt reusgroei. Bij volwassenen ont- wikkelt zich een systeemziekte met de beschreven ver- groving van het gelaat en het weer gaan groeien van handen en voeten. De macroglossie met malocclusie zijn de opvallendste orale verschijnselen. De diagnose wordt bevestigd door een verhoogd IGF-1 (Insulin-like Growth Factor), dat door het groeihormoon wordt gere-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


guleerd. Indien onbehandeld kunnen door het teveel aan groeihormoon onder andere ernstige cardiovascu- laire, hormonale en metabole complicaties ontstaan. Anderzijds kan tumorgroei een lokale compressie van het chiasma opticum veroorzaken, waardoor een typi- sche gezichtsvelduitval ontstaat.


WAT DOE IK? Het is van groot belang dat u deze symptomen herkent voordat zich complicaties ontwikkelen. Haar protheti- sche rehabilitatie stelt u voorlopig uit. U verwijst haar op korte termijn naar haar huisarts of een mka-chirurg. Deze zullen eerst verwijzen naar een endocrinologisch internist voor verdere analyse. Behandeling kan bestaan uit een neurochirurgische resectie van het ade- noom of levenslange medicatie met een somatosta- tine-analoog of groeihormoon receptor-antagonist. Radiotherapie wordt vrijwel niet meer toegepast. Pas als de endocrinologische behandeling is afgerond, kan haar occlusie worden hersteld, eventueel middels een gecombineerd chirurgisch-prothetische behandeling.


DR. ROBERT VAN ES bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan of, waar zinvol, verwijzing naar meestal de MKA-chirurg.


Literatuur Siegel S etal. Although dentists are frequently visited by acromegaly patients they do not diagnose the disease. Endocr Abst 2012;2013:1493. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ josnusd/53/1/53_1_133/_pdf (Kashyap R etal. Dental patient with acromegaly. J Oral Sci.2011;53:133-6)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52