This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Floss verstandig…


Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Iets wat jarenlang de norm is, kan – ineens of geruisloos – op basis van voort- schrijdend inzicht weer achterhaald zijn. Ook in de tandheelkunde.


TEKST: EVERT BERKEL; ILLUSTRATIE: JOEP BERTRAMS


Neem de campagne “Snoep verstandig, eet een appel”. Veertigers zullen zich deze gevleugelde kreet ongetwij- feld nog herinneren. Ouders en kinderen werden er zo in de jaren zeventig en tachtig op gewezen dat het voor het gebit beter was om fruit te eten, en geen snoep. De inmiddels allang niet meer gebruikte campagne maak- te een aantal jaar geleden ineens een harde landing: volgens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw was het juist verstandig geen appels te eten omdat de suikers en zuren in het fruit het gebit juist zouden aan- tasten. Die boodschap werd van verschillende kanten al snel ontkracht, toch is de bewering van de Amerikanen het en der blijven hangen. Of, van een geheel andere aard; na oorspronkelijk als kwakzalver in het openbaar rote tanden en kiezen te hebben getrokken, trad de tandarts in het begin van de vorige eeuw toe tot de notabelen. Net als voor bijvoor-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


beeld de burgemeester, notaris en dokter werd bij een begroeting netjes de pet voor hem afgenomen. Een heer van stand die werd gewaardeerd omdat hij patiën- ten van hun pijn af hielp. Hoe anders is dat tegenwoor- dig, waar de tandarts generaliserend wordt neergezet als geldwolf. En als iemand die de pijn niet wegneemt, maar juist veroorzaakt.


En het meest recente voorbeeld: flossen is slecht voor het gebit, meldden onlangs de Daily Mail en Editie.nl. Althans, als het niet door een professional wordt uitge- voerd. Die hanteert namelijk de juiste techniek, waar een flossende patiënt plak en bacteriën juist het tand- vlees ‘inflosst‘. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Heb je je patiënten eindelijk zo ver dat ze flossen, moet je dat weer gaan verbieden. Misschien biedt een cam- pagne uitkomst: floss verstandig, eet een appel?


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52