This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 19


Volg het Nt via @ntdigitaal tweets


BEEKMANS TANDARTSEN @BEEKMANSTANDART


“RT@SmartHealthNL :eHealth op de werkvloer.Tandarts- app vergroot bewustzijn van tandenknarsen.”


ALEXANDER TOLMEIJER @TOLMEIJER “Uitmuntende service levert tandarts Reijnen een ‘warme douche’ op in het tv- programma Radar.”


TOP DENTAL VOLENDAM @TOP__DENTAL


“Vanaf november kunt u uw zorgpolis weer laten wijzigen voor 2016.”


TANDARTSARNHEM.COM @TANDARTSRAKTOE


“Slecht inkoopbeleid VGZ leidt tot zorgverlener die onder dwang gratis moet werken en patiënt die uiteindelijk wordt geweigerd. #eenvandaag.”


BOGAARD KLINIEK @BOGAARDKLINIEK “Wij scheppen een comfortabele en veilige omgeving. Na de operatie bellen we u dus ook om te horen hoe het gaat.”


ERIK DE MAIJER @EDMTANDARTSEN “Ook wij raden het gebruik van #floss al jaren af. De techniek is ingewikkeld en daardoor niet effectief. Gebruik #tandenstokers of #ragers.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


DAAN RIJNVIS Prachtig vak


In 1936 ontstond de praktijk die ik vijf jaar geleden heb overgenomen. Een praktijk in een mooi oud provincie- stadje met veel patiënten. Toentertijd was het een prak- tijk aan huis met dagelijks een open spreekuur. Wij zijn nu de vijfde generatie tandartsen en er is veel veran- derd!


De meest bekende tandarts, die van de tweede genera- tie, werkte er vlak na de oorlog. Hij was altijd bereikbaar en 24/7 bereid patiënten te helpen. Extraheren was zijn dagelijkse bezigheid. Als je kiespijn had kon je, met de brommer vanuit een ander dorp, ’s avonds nog bij hem terecht. Voor je het wist zat je in de stoel en was de kies eruit. Je had je helm bij wijze van spreken nog op.


De derde generatie maakte heel veel veranderingen in de tandheelkunde mee. De focus kwam meer te liggen op het behoud van het gebit. Voorlichting was er ech- ter nog nauwelijks. Vaak bezat een boerengezin maar één tandenborstel. Een gezin dat minimaal acht kinde- ren had! Mijn generatie is die van het werken in team- verband. Wat de tandarts van de tweede generatie in de jaren vijftig alleen moest doen, doen wij met een team van zo’n twintig personen: zes tandartsen, vier mondhygiënisten en twaalf tandarts- en preventieassis- tenten. De tandarts van toen kon de patiënt alleen maar pijnvrij houden door (totaal)extracties en hem vervolgens voorzien van een volledige prothese. Nu is een uitgebreid palet van behandelingen en materialen beschikbaar.


De problemen van tegenwoordig zijn met name paro en de ouderen die hun natuurlijke dentitie niet meer kunnen verzorgen. Die patiënten hebben last van cariës profunda, abcessen en uitvallende partiële prothesen. Was dan toch die oude volledige prothese nog niet zo slecht? Een perfect schone kaak met dichte mucosa, geen paro, open caviteiten en abcesvorming. Deson- danks: tandheelkunde is en blijft een prachtig vak! Met steeds meer behoud en intensievere zorg in vergelijking met vijftig jaar geleden. Zelfs in ons mooie provincie- stadje.


Daan Rijnvis is tandarts in Ommen. Als gastschrijver voor de rubriek Spittoon in NT 19/2015 nodigt hij Anna Frouke Bruining-Gelderblom uit, tandarts in Winsum.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


COLUMN SPITTOON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52