This page contains a Flash digital edition of a book.
46 VERZEKERINGEN EN OVEREENKOMSTEN


BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN


VOOR U EN UW TEAM We hebben een aantal aandachtspunten voor u op een rijtje gezet omtrent zorgverzekeringen, fi nanciën en overeenkomsten. Nuttige informatie die voor u en uw team van belang kunnen zijn.


verbindt


ZZP-DAG 2015


Financiële planning voor ZZP’ers


HOE IS HET MET UW FINANCIËLE


PLANNING GESTELD? Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen


7 november Inn Style, Maarssen Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.knmt.nl/zzpdag KLOPPEN UW VERZEKERINGEN NOG?


Door jaarlijks even door de verzeke- ringsportefeuille te lopen, voorkomt u problemen bij schade. Hierbij een aantal zaken die hierbij zeker aan de orde moeten komen: • Klopt het verzekerd bedrag van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering met uw daadwerkelijke inkomen? Veel verzekeringen bieden mogelijk­ heden om te indexeren, check hier- bij in hoeverre dat voor u nuttig is.


• Wat is de einddatum van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? De AOW leeftijd schuift op, hierop kunt u uw verzekering laten aanpassen.


• Is uw team meeverzekerd bij uw aansprakelijkheidsverzekering? Bij sommige verzekeringen moet u tandartsmedewerkers, mond­ hygiënisten en preventieassistenten specifi ek aanmelden.


van uw fi nanciële situatie en het plannen van uw fi nanciële toekomst. U brengt uw inkomen, uitga- ven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke om­ standigheden mee. Hiermee creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Een goed fi nancieel plan houdt reke- ning met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: fi nanciële planning zorgt dat u grip krijgt op uw fi nanciële situatie en schept u – desgewenst met deskundige hulp – een helder totaalbeeld van uw fi nanciële wensen en mogelijkheden. Voor nu en in de toekomst. Voor ZZP-ers organiseert de KNMT op 7 november een informatieve dag over fi nanciële planning.


GEEN INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN


ZORGVERZEKERING 2016


Dit najaar werd door de minister van Financiën de begroting voor 2016 gepresenteerd. De zorgverzekering maakt hier traditiegetrouw onderdeel van uit. In 2016 worden er geen nieuwe behandelingen uit het basispakket gehaald. Voor de mondzorg zijn er geen inhoudelijke wijzigingen met ingang van 1 januari 2016. Wat wel van belang is, is de verhoging van het verplicht eigen risico. Het gaat van € 375,- naar € 385,-. Dat kan gelden voor tandheelkundige zorg in de basisverzekering.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52