This page contains a Flash digital edition of a book.
verbindt


koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde


De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is dé beroepsorganisatie van tandartsen en tandartsspecialisten. Ruim 80% van de beroepsgroep is bij de KNMT aangesloten. De KNMT levert een concrete bijdrage aan de goede kwaliteit van de tandheelkundige zorg en ondersteunt haar leden bij hun beroepsuitoefening.


De KNMT zoekt een enthousiast lid voor de Commissie Kadervorming m/v


Actieve en betrokken kaderleden zijn het fundament van de KNMT. Zij houden de beroepsorganisatie scherp en slagvaardig. De Commissie Kadervorming is voort- durend op zoek naar enthousiaste leden die zich voor de KNMT willen inzetten in commissies en werkgroepen.


Taken


Als lid van de Commissie Kadervorming houdt u zich bezig met de werving en selectie van nieuwe kader- leden. U adviseert het hoofdbestuur over benoemin- gen in commissies en werkgroepen. Ook draagt u bij aan de verdere professionalisering van het verenigings- kader met een gericht trainingsaanbod. Bij deze werkzaam heden wordt u door de KNMT ondersteund door de afdeling Verenigingszaken. De Commissie Kadervorming komt vier maal per jaar bijeen. De functie vergt gemiddeld één dagdeel per maand.


Functieprofiel


U bent een praktiserende, BIG-geregistreerde tandarts of tandarts-specialist en lid van de KNMT. U draagt de vereniging een warm hart toe. U hebt ervaring opgedaan in een kaderfunctie als lid van een afdelings- bestuur, commissie of werkgroep en beschikt over een breed netwerk in de tandheelkundige beroepsgroep. Verder bent u sociaal en communicatief vaardig, een netwerker en bruggenbouwer.


Als lid van de Commissie Kadervorming ontvangt u een vacatie- en reiskostenvergoeding. U wordt benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging met eenzelfde periode. De KNMT draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van haar kaderleden met diverse trainingsmogelijkheden.


MEER INFORMATIE OF REAGEREN? Wilt u meer weten over deze functie, neem dan contact op met de secretaris Thea Adamson, KNMT-Verenigingszaken, 030 - 607 63 05. Wilt u reageren? Mail dan vóór 16 november 2015 uw korte motivatie en cv naar t.adamson@knmt.nl of download het online sollicitatieformulier via: knmt.nl/xkader.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52