This page contains a Flash digital edition of a book.
47 actueel


KNMT- BESTUUR


HOUD U BIJ TIJDELIJKE


ARBEIDSOVEREENKOMSTEN REKENING MET DE NIEUWE WETGEVING?


U


kunt in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter geen proeftijd


meer overeenkomen. In een tijdelijke arbeidsover- eenkomst kunt u in principe ook geen concurren- tiebeding opnemen. Verder moet u minstens één maand voor het verstrijken van het tijdelijke con- tract de werknemer onder andere schriftelijk laten weten of hij of zij in dienst mag blijven. Als u dit nalaat, bent u een vergoeding verschuldigd aan de werknemer.


Ook veranderde de ketenbepaling: u mag u nog maar drie tijdelijke contracten aanbieden in twee jaar tijd in plaats van in drie jaar. Het ontslagrecht wijzigde en de transitievergoeding werd geïntro- duceerd. Als een werknemer minstens twee jaar in dienst is geweest en het dienstverband op uw initiatief eindigt, dan heeft de werknemer recht op een (transitie)vergoeding.


Lees meer op knmt.nl en de update personeel bij de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2015.


FISCALE OUDEDAGSRESERVE


VALKUIL! A


PAS OP DE


ls ondernemer voor de Inkomstenbelasting (IB), dus als tand- arts of tandarts-specialist die het beroep zelfstandig uitoefent, met of zonder eigen praktijk, bestaat de belastingfaciliteit Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Bij de FOR stelt u de inkomstenbelasting uit. Dus, net als bij andere fi scale faciliteiten verlaagt het bedrag waarover u belasting betaald in het betreff ende jaar. Maar met de FOR moet u die belasting op een ander moment alsnog betalen, namelijk als u de uiteindelijk aangeschafte oudedagsvoorziening ontvangt of als u uw onderneming staakt.


Het is nogal verleidelijk om de FOR toe te passen en dan de winst- reservering te gebruiken voor investeringen of privé-uitgaven in plaats van het bedrag echt te reserveren of er een oudedagsvoor- ziening van te kopen. Als u dat over een langere periode doet, moet u uiteindelijk belasting betalen van geld dat alleen op papier aan- wezig is. Veel ondernemers stappen helaas in deze fi scale valkuil. Heeft u een FOR opgebouwd of wilt u dat gaan doen, overleg dan met uw adviseur op welke wijze u dat het beste kunt doen om deze valkuil te vermijden.


Maren de Wit vice-voorzitter m.de.wit@knmt.nl


Aad van der Helm voorzitter a.van.der.helm@knmt.nl


Hendrike van Drie vice-voorzitter h.van.drie@knmt.nl


Tijmen Hiep


penningmeester en vice-voorzitter t.hiep@knmt.nl


Hans Schirmbeck secretaris


h.schirmbeck@knmt.nl


Meer informatie over deze aandachtspunten op knmt.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met KNMT-ledenservice 030 - 60 76 380 of LS@knmt.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 OKTOBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52