This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 15 Twee stellingen uit het proefschrift van Gerritsen:


'Het leeftijdsverschil tussen een patiënt en zijn tandarts is bij voorkeur niet groter dan één generatie (ongeveer 30 jaar).'


'Omdat het percentage betande verpleeghuisbewoners toeneemt, zal het steeds moeilijker worden het percentage verpleeghuisbewoners met tandheel- kundige behandelnoodzaak te doen afnemen.'


CV


Paul Gerritsen (1945) Studie: tandheelkunde in Nijmegen (kandidaats) en Gemeente Universiteit Amsterdam (bul in 1974). Werk: direct na studie gewerkt in praktijken in Goes en Zierikzee, eigen (solo) praktijk van 1976-2014 in Goes. Daarnaast nog werkzaam als tandarts-geriatrie in verpleeghuis Ter Valcke in Goes. Nevenwerkzaamheden: onder meer penningmeester, secretaris en voor- zitter van KNMT-afdelingsbestuur, lid van de Financiële Commissie van de KNMT. Bestuurslid toenmalig Ziekenfonds en Aanvullingsfonds Midden-Zee- land en lid van de Afdelingsraad Zeeland en later voorzitter van de Regionale Begeleidingscommissie en Centrale Klachtencommissie Zuidwest-Nederland. Promotie: 16 oktober 2015 te Utrecht op het proefschrift Integrated dental care in nursing homes.


Er zijn nu rond de vijſt igduizend verpleeghuisbewoners in Nederland, maar het aantal ouderen neemt nog toe. Je moet van alles mankeren voordat je binnen mag komen. Bovendien is er een tendens naar steeds meer dependances, zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven. Je moet dan steeds meer vervoer gaan regelen. Dan is het de vraag hoe rendabel het is om in steeds kleiner wordende verpleeghuizen behandelka- mers te hebben. Verpleeghuizen hebben toch al zo wei- nig te besteden. Heeſt de gemeenschap het er voor over om dat te betalen?”


Verpleeghuispatiënten kunnen niet meer naar algemene praktijk? “Nee, die komen daar niet meer. Daar zijn ze al lang weg. Mensen weten vaak niet meer wie hun tandarts was. Tot 75 jaar gaan ze nog wel zelf naar de tandarts toe. Daarna wordt het steeds lastiger. Een steeds groter wordende groep komt niet meer. Het zou wel fantas- tisch zijn als algemene praktijken die groep blijſt bena- deren en zo nodig helpt met vervoer.”


Hoe kijkt u aan tegen de behandeling van verpleeghuispatiënten in de toekomst? “Wat ik nu tegenkom zijn de kunststukjes die geplaatst zijn rond het vijſt igste jaar van patiënten. Ik zie nu


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


vooral de problemen met die constructies, bijvoorbeeld een soort secundaire cariës onder kronen, wortelcariës, een loszit ende implantaat of brug, ontstekingen rondom een implantaat, een diepzit ende wortel. Of een patiënt met Parkinson die een precisieverankering niet meer kan aanbrengen. Dat soort problemen zal steeds meer voorkomen. Het zou een waarschuwing moeten zijn voor tandartsen die nu een ingewikkelde constructie plaatsen. Denk na hoe lang een constructie meegaat bij normale, en hoe lang bij een slechtere mondhygiëne. Hoe complexer de constructie, des te belangrijker de mondhygiëne. Bij een slechte mondhy- giëne gaat het snel bergafwaarts. Daarom zijn de mondhygiënisten die binnen Ter Valcke en de depen- dances werken, erg belangrijk voor screening, voorlich- ting en instructie mondhygiëne. Wat ik eigenlijk zou willen, is iets meer waardering van algemeen practici voor tandartsen die zich echt inzet en voor oudjes. Op een krantenartikel over mijn werk, dat een maand geleden in de Provinciaal Zeeuwse Courant stond, heb ik van geen enkele collega een reactie gehad. Ik mis de waardering voor de gerodontologen in Nederland. Die mogen best een keer een hart onder de riem gestoken krijgen.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52