This page contains a Flash digital edition of a book.
6 nieuws


VERVOLG Richtlijnen voor preventief perio- diek onderzoek, vroegtijdige diag- nostiek van complicaties en de be- handeling daarvan. Dit zijn de onderwerpen die aan de orde ko- men in de cursus Implantologie Het Vervolg. Vrijdag 11 december, Putten, www.implantologiehetvervolg.nl.


KLACHT- EN TUCHTRECHT Medilex organiseert de studie- bijeenkomst Klacht- en tuchtrecht in de tandartspraktijk. Onder leiding van dagvoorzitter Wolter Brands, worden verschillende onderwerpen behandeld. Vrijdag 20 november, Amersfoort, www.medilex.nl.


UP TO DATE


Op het NVvP-najaarscongres Perio up to date krijgen de deelnemers de wetenschappelijk onderbouwde conclusies uit de EFP Consensus Conferences 2014 op een presen- teerblaadje aangereikt. Vrijdag 27 november, Ede, www.nvvp.org.


WINTERSYMPOSIUM Op het Wintersymposium Kaakchi- rurgie, dat wordt gecombineerd met de Van der Kwastlezing, staan de grenzen van orale implantologie centraal. Vrijdag 27 november, Amsterdam, mka@vumc.nl.


PRAKTIJKMANAGER Het congres Praktijkmanager 2015 is gebaseerd op casuïstiek met in- breng van de praktijkmanager als belangrijkste focuspunt. Vrijdag 27 november, Bathmen, www.dentalbestpractice.nl.


FEIT


Volgens onderzoekers van King’s College in London heeſt de kwaliteit van leven van een moeder eff ecten op het gebit van haar kinderen. De onderzoekers analy- seerden de gegevens van meer dan zevenhonderd Amerikaanse kinderen tussen de twee en zes jaar oud en hun moeders tussen de 30 en 36 jaar. Uit de analyse komt naar voren dat kinderen van moeders met veel stress vaker gaatjes hebben. De onderzoekers verklaren dat onder meer uit het feit dat een moeder de tand- arts minder vaak met haar kinderen bezoekt naarmate ze meer stress heeſt . Ook geven gestresste moeders hun kinderen vaker ongezondere voeding met veel suikers. Geertje Kok, pedodontoloog in Utrecht, herkent dit. Het gros van de kin- deren dat zij ziet, heeſt veel cariës. “In onze verwijspraktijk zien we kinderen van ouders van alle soorten achtergronden, nationaliteiten en opleidingsniveaus. Voor hun ouders is geen van deze factoren een garantie gebleken op het uitblij- ven van cariës in het gebit van hun kinderen. Wel weten we dat een lager oplei- dingsniveau van de moeder en het wonen in een ‘slechte wijk’ direct gerelateerd zijn aan meer cariës bij hun kinderen. Verder blijken ouders met een lagere sociaal economische status meer stress te ervaren en krijgen hun kinderen vaker ongezonde voeding en meer tussendoortjes. Uit onderzoek van Denise Duijster van ACTA blijkt bovendien dat kinderen uit minder georganiseerde gezinnen, ongeacht hun sociaaleconomische status, in het algemeen meer cariës hebben.”


Literatuur - Maternal Allostatic Load, Caretaking Behaviors, and Child Dental Caries Experi- ence: A Cross-Sectional Evaluation of Linked Mother–Child Data From the Third National Health and Nutrition Examination Survey. 17-09-2015. ht p://ajph.apha- publications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2015.302729


- The role of family functioning in childhood dental caries. 3-10-2013. ht p://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117838


Voor de volledige agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


FEIT OF FICTIE


Kinderen van gestresste moeders hebben meer cariës


agenda


FOTO: SHUTTERSTOCK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52