This page contains a Flash digital edition of a book.
Ziet u veranderingen in kwaliteit van de beroepsuitoefening of de vaardigheden van uw collega? Of heeft u zelf een steuntje in de rug nodig om weer goed te functioneren? De Monitor Mondzorg is er om u daarbij te helpen. Bij dit onafhankelijke meld- en steunpunt kunt u terecht om uw zorgen kenbaar te maken en een melding te maken. De monitor biedt ondersteuning en wijst de weg naar een juiste begeleiding.


863689 ADV 1/2 MonitorZorg.indd 1


HOW TO CREATE BEAUTIFUL SMILES SWIP 2016


Orthodontie voor tandartsen Deze cursus is bedoeld voor tandartsen, algemeen practici en assistenten, die op succesvolle wijze orthodontie in hun eigen praktijk willen aanbieden.


Inhoud cursus


De deelnemers zullen op een gestructureerde manier de ins en outs van het Straight Wire Systeem leren, maar ook de orthopedische en esthetische aspecten van de behandeling zullen aan bod komen. Orthodontie is immers méér dan alleen het netjes in rij zetten van het boven- en onderfront. De nadruk zal liggen op het leren van een non-extractie behandeltechniek, zoals deze al vele jaren door de docenten en vele andere collega’s in de praktijk wordt toegepast.


Cursusdata Deel 1 : 22 en 23 januari 2016 Deel 2 : 11 en 12 maart 2016 Deel 3 : 3 en 4 juni 2016 Deel 4 : 16 en 17 september 2016


Docenten


Drs. Jan Cleyndert Drs. Nico van der Werff


Ortho Academy is de officiële partner van Ortho Organizers in Nederland.


Locatie


Hilton Royal Parc Hotel, Soestduinen www.placeshilton.com/soestduinen


Kosten


€ 695,- voor tandartsen € 495,- voor assistenten per deel, excl. BTW, incl. uitgebreide lunch etc.


KRT-punten 12 per deel


Sieringhoeker Weg 17


48455 Bad Bentheim, Duitsland Email


Telefoon : 053 43 439 99 Fax


www.ortho-academy.nl


: info@ortho-academy.nl : 053 43 669 98


Informatie en aanmeldingen


08-04-14 17:25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52