This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 13


Als doener had hij nooit de ambitie om nog eens onderzoek te gaan doen, maar dankzij zijn werk met ouderen in verpleeghuizen kwam hij min of meer vanzelf op dat spoor. Op 16 oktober behaalde Paul Gerritsen zijn doctorstitel in Utrecht. Oudere patiënten en hun tandartsen mogen wel wat meer aandacht krijgen, zo stelt hij.


TEKST: REINIER VAN DE VRIE; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM


EN NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Hoe bent u geïnteresseerd geraakt in de behandeling van oudere patiënten in verpleeghuizen? “Ik vind dat oudere mensen tekort kwamen en ouder- dom interesseert me gewoon. Ik ben ook wel geïnspi- reerd door de situatie van mijn moeder. Die had haar eigen tanden en kiezen en was heel vitaal tot ze in een supermarkt over een blaadje sla uitgleed en haar heup brak. Ze kwam uit de operatie met een dikke Alzhei- mer. Eerst kwam ze in verpleeghuis Ter Valcke in Goes terecht en later in een verpleeghuis in Domburg. Ik bezocht haar vaak en sprak daar veel met ouderen. Maar al langere tijd behandelde ik veel ouderen. Tot 1984 werkte ik op vrijdagmiddag bij de schooltandver- zorging. Toen dat stopte ben ik door Ter Valcke, waar mijn praktijk vlakbij was, gevraagd of ik in noodgeval- len wilde komen. Incidental dental care dus. Een aantal jaren bezocht ik met mijn koff ertje patiënten. Dan moest ik bijvoorbeeld zonder afzuiger een kies trekken aan bed. Ik vond dat gebrekkig en gevaarlijk. Toen heb ik met het toenmalige ziekenfonds, waarvan ik overi- gens in het bestuur zat, geijverd voor een eigen behan- delkamer. In 1997 is die gerealiseerd in Ter Valcke.”


Welke behandelingen doet u het meeste? “Emeritus hoogleraar Gerodontologie Cees de Baat houdt collegae voor om zo simpel mogelijk te werken. Je kunt bij iemand met zes tanden in de mond er alles


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52