This page contains a Flash digital edition of a book.
klachtenregeling 39


CKC versus RTG


CENTRALE KLACHTENCOMMISSIE (CKC), 24 MEI 2013 EN REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG (RTG) DEN HAAG, 14 JULI 2015


KLACHT In februari 2012 zou klager een offerte van de tandarts krijgen in verband met de problemen met zijn gebit. Toen klager de offerte kwam ophalen, wist de tandarts niet meer dat dit was af- gesproken. De offerte – die niet is besproken – liet vervolgens nog twee weken op zich wachten. De vrouw van de tandarts vertelde klager dat zij en haar man uit coulance hadden besloten hem gratis te helpen, maar dat hij dit aan niemand mocht ver- tellen omdat het om zoveel geld ging. Er is ook met klager gesproken over de hoge kosten die klager niet kon opbrengen en aangegeven hij zich daar geen zorgen over hoefde te maken en dat alles goed zou komen. Later krabbelde de tandarts terug en zei te- gen klager dat hij de kosten moest betalen, maar dat hij € 250,-- korting kreeg. Ook heeſt de tandarts kla- ger op enig moment beloofd hem te zullen terugbel- len, maar is dit niet gebeurd en is de tandarts te laat begonnen met behandelen. Klager is nooit op paro gewezen en er is nooit een DPSI-score gedaan. Pas na negentien maanden vertelde de tandarts dat kla- ger parodontis had en naar een mondhygiënist zou worden verwezen. Dit terwijl de behandeling ook in de praktijk van de tandarts zou kunnen gebeuren. In die praktijk zijn bovendien gebitsreinigingen door een preventieassistent gedaan en niet door de tandarts zelf. De eerste behandeling was op 13 ja- nuari en de tweede op 23 februari 2012. Klager kreeg toen een tandenborstel en een tube tandpasta mee, plus de mededeling dat het vanzelf zou overgaan als hij zachter zou gaan poetsen. Ook heeſt de tandarts een aantal keer gezegd dat klager een nieuwe tand- arts moest zoeken, hem buiten zijn wil als patiënt uitgeschreven en zijn dossier niet gegeven. Verder heeſt klager de tandarts nooit bedreigd, maar is hij juist degene die is bedreigd, en heeſt de tandarts gelogen en hem bedrogen.


VERWEER Klager bezocht zeer regelmatig zonder afspraak de praktijk en eiste vervolgens een gesprek met de tandarts. Als dit niet mogelijk bleek, werd hij luidruchtig en maakte veel ophef in het bijzijn van reeds wachtende patiënten. De tandarts ont- kent dat er beloſtes aan klager zijn gedaan om de behandeling niet in rekening te brengen. Hij kan immers geen toezeggingen doen over betalingen of


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


reductie op behandelingen aangezien hij gebonden is aan de tarieven die daarvoor zijn afgesproken met de zorgverzekeraars. Het kan ook niet zo zijn dat er korting wordt toegepast in verband met her- stelwerkzaamheden van behandelingen die door een andere tandarts zijn uitgevoerd. Klager wilde ook van alles in zijn mond gedaan hebben, zoals een brug. Dat was op dat moment vanwege een te slechte mondhygiëne niet mogelijk. Als de tandarts hier wel op zou zijn ingegaan, zou hij zich niet als een goed tandarts hebben gedragen. Klager had een DPSI score van 3 en 4 en dat is duidelijk paro. Dat is hem uitgelegd en er is een adviesplan gemaakt, hetgeen blijkt uit de patiëntenkaart. Er is naar de mondhygiënist verwezen omdat de pockets zodanig groot en diep waren dat ze niet in de praktijk kon- den worden behandeld. Het klopt dat er een tijd niet is behandeld, maar dat was omdat klager heel dui- delijk heeſt aangeven dat er geen kosten gemaakt mochten worden zolang hij geen pijn had. Dit staat ook op de patiëntenkaart. Wat het terugbellen be- treſt, de tandarts of een van zijn medewerkers belt altijd terug als dat beloofd is. Voorts heeſt klager zelf gezegd als patiënt weg te gaan bij de praktijk. Om- dat klager herhaaldelijk weigerde te zeggen wie zijn nieuwe tandarts was, heeſt hij zijn patiëntendossier meegekregen en is hij uitgeschreven. Klager heeſt daarop gezegd alles kort en klein te zullen slaan en iemand langs te zullen sturen. Daarvan is aangiſte bij de politie gedaan, hetgeen ook in het patiën- tendossier is opgenomen. Klager heeſt gezegd zich niets van de politie aan te trekken en het leven van de tandarts tot een hel te zullen maken.


OVERWEGINGEN Volgens de patiëntenkaart is klager herhaald gewezen op het feit dat hij een parodontaal probleem had en is ook duidelijk en herhaald


vermeld dat klager geen behandeling wilde zolang hij geen pijnklachten had. In principe is de patiën- tenkaart leidend tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Klager heeſt weliswaar veel van hetgeen in de patiëntenkaart is aangetekend be- twist, maar de CKC acht dit onvoldoende, gezien de herhaalde meldingen van klagers afwijzende hou- ding. De CKC vindt verder dat klager niet zo lang op de beloofde offerte heeſt hoeven wachten dat een verwijt hier op zijn plaats is. Klager en de tandarts


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52