This page contains a Flash digital edition of a book.
45 actueel KNMT VERNIEUWT PATIËNTENWEBSITE ALLESOVERHETGEBIT.NL EERSTE HULP BIJ MONDZORG PROMOOT


DE WEBSITE Promoot ook Alles- overhetgebit.nl! Vermeld de publieks- website op uw praktijkwebsite, via een banner of de speciale widget. Volg en retweet @Alles- overgebit op Twitter. Of maak binnenkort gebruik van de speciale voorlich- tings-slides voor tv-schermen in uw wachtkamer. Kijk voor meer informatie op www.knmt.nl/ xalles.


D


e KNMT heeft Allesoverhetgebit.nl vernieuwd. Zowel de vorm geving als de inhoud van de publiekswebsite zijn recent op de schop gegaan. Ook is de site nu flexibel en toegankelijk voor alle apparaten; van smartphones en tablets tot en met desktops. De site biedt uw patiënten betrouwbare in- formatie over het gebit en de mond. Ook is er aandacht voor de kosten van een behandeling en vergoedingen.


PREVENTIE


De teksten op de website zijn een- voudig, kort en bondig en vaak voorzien van afbeeldingen, illustra- ties of video’s. De site is niet alleen handig vóór een bezoek aan de tandarts, maar zeker ook erna. Want uit onderzoek blijkt dat men- sen minder dan de helft onthouden van wat een arts tijdens een consult vertelt. Zo werkt de website onder-


OVER ALLESOVERHETGEBIT.NL Allesoverhetgebit.nl komt tot stand in samenwerking met


tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen van wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen en andere deskundigen uit het veld van de mondzorg. De online bron met informatie van tandartsen bestaat sinds november 2010.


steunend voor tandartsen; met extra uitleg in aanvulling op de persoonlijke de consulten.


LEVENSBELANG


De website is bedoeld voor patiënten maar beoogt ván de tandarts te zijn, vertelt KNMT-voorzitter Aad van der Helm: ’De KNMT onderhoudt de web- site voor haar leden: die kunnen hun patiënten er een goede, extra service mee bieden. Het vergroot de kennis van de patiënt maar ook het vertrou- wen in de tandarts. We bieden patiën- ten transparantie over de mondzorg en geven hen inzicht in de keuzes en afwegingen die hun tandarts maakt.’


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 OKTOBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52