This page contains a Flash digital edition of a book.
pers betrokken geweest bij de verbre- ding van de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en van de A12 tussen Den Haag en Arnhem. Dat gebeurt nu alleen nog maar als anderen daar het geld voor over hebben. Ik denk dat de A4 door Midden-Delfland voorlopig het laatste monument van integrale inspanning zal zijn. In het domein van hoogwaterveilig- heid heeft het programma om de dijken te versterken ook het motto van sober- heid en doelmatigheid met zich meege- kregen. Calvijn is springlevend.”


Is het bij noodzakelijke interventies, zoals bijvoorbeeld forse dijkversterkingen, wel mogelijk kwaliteiten te behouden of toe te voegen? “Ik denk dat de waterschappen veel aandacht voor het landschap hebben, ook al moeten zij de klus klaren bin- nen het budget dat zij daar voor heb- ben. Het is dan wel van belang de markt te stimuleren met slimme oplossingen te komen die de kwaliteit van bijvoor- beeld een historische dijk behouden of


wellicht versterken. Een mooi voorbeeld in het kader van Ruimte voor de Rivier is het plaatsen van een waterontspan- ner in de dijk bij Nieuwpoort langs de Lek. Daarmee kan water dat onder de dijk doorsijpelt, afgevoerd worden voor- dat het de dijk ondermijnt. De aanleg is een flinke ingreep, maar uiteindelijk is dat mooi inpasbaar in het oude profi el. Iedereen kon daar blijven wonen. Dat zijn slimme oplossingen waarmee wij ons landschap veiliger en fraaier kun- nen maken en daar is denk ik nog veel winst te behalen. Maar de markt komt pas met dat soort innovaties als over- heden benadrukken omgevingskwaliteit belangrijk te vinden.”


Langs de dijk tussen Nieuw Lekkerland – Groot Ammers leggen aannemingsbedrijven de Vries & van de Wiel en Heijmans de door advies- en ingenieursbureau Movares ontwor- pen Waterontspanner® aan. In opdracht van Waterschap Rivierenland is een waterover- drukbuis gebouwd die metersdiep in de grond achter de dijk geplaatst, en bij hoog water het vele water omhoog transporteert en afvoert via een gekoppelde waterbuis. Het wa- ter sijpelt niet langer achter de dijk omhoog, maar wordt gecontroleerd door buizen naar sloten afgevoerd. De Waterontspanner voorkomt dat dijken voortaan op kostbare wijze moeten worden verbreed en verhoogd, en dat ze drassig worden. Klik hier voor een Video-uitleg.


BKB infra Specialist in betonverharding


BKB Infra biedt een duurzame totaaloplossing in beton: - Machinaal aanbrengen van lijnconstructies zoals molgoten en banden


- Bermbeveiliging middels insitu gestorte barriers


- Realisatie van rotondes volledig in beton - Aanbrengen van betonverhardingen voor wegen en fietspaden


- Realiseren bedrijfsterreinen en vloeistofdichte vloeren


- Gekleurde en gefigureerde verhardingen - Advies en realisatie


BKB infra Groenewoudsedijk 10 Postbus 39, 3454 ZG De Meern Tel. +31 (0) 88 1861100 Fax +31 (0) 88 1861101 E-mail info@bkbinfra.nl www.bkbinfra.nl


Nr.2 - 2016 OTAR O Nr.2 - 2016TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56