This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuw te installeren kabels in een vroeg stadium worden vastgesteld. Tussen het moment van productie en het mo- ment van installatie van de nieuwe ka- bels zouden al diverse werkzaamheden aan de brug zijn uitgevoerd. Dit heeft gevolg voor de geometrie van de brug (zoals het verwijderen van het asfalt, het opvijzelen van het brugdek inclusief py- lonen en het vijzelen van de tuizadels). De uiteindelijk benodigde lengte van de nieuwe kabels zou hierbij voorspeld moeten worden op basis van een com- binatie van metingen en vervormings- berekeningen. De toleranties van deze voorspellingen - in combinatie met het niet kunnen nastellen van de reeds op lengte geproduceerde locked coil ka- bels - vormde een belangrijk risico voor het uitvoeringsproces.


Het risico ten aanzien van de gefixeer- de kabellengtes is ondervangen door de oude locked coil kabels te vervangen door tuikabels samengesteld uit paral- lelle strengen in plaats van nieuwe loc- ked coil kabels. Aangezien de strengen


‘IN VERBAND MET DE BEPERKT BESCHIKBARE RUIMTE ZIJN BORGMOERVIJZELS MET EEN


CAPACITEIT TOT MAAR LIEFST 800 TON TOEGEPAST’


van de tuikabel met parallelle strengen pas in het werk op maat worden ge- maakt en de Freyssinet-verankeringen van de tuien voldoende ruimte bieden voor het kunnen compenseren en nas- tellen van toleranties, werd het boven- genoemde risico volledig weggenomen.


Voordelen HD Tuisysteem De keuze voor het toepassen van het Freyssinet parallelle strengen systeem (PSS) brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo is er een betere beheer- sing van risico’s bij fabricage en levering en zijn (na)stelmogelijkheden op basis van metingen van kracht en vervorming mogelijk. Verder kan er licht equipment gebruikt worden tijdens installatiewerk- zaamheden in besloten ruimtes en vergt het minimaal onderhoud. Tot slot heeft PSS een levensduur van 100 jaar.


Elke korte tui bestaat uit een tweetal ka- bels, beide opgebouwd uit 115 stren- gen, de lange tui uit twee kabels met maar liefst 192 strengen elk. Daarmee heeft de brug meteen een wereldrecord te pakken. Een tuisysteem met een der- gelijk groot aantal strengen is wereld- wijd niet eerder toegepast.


Tuizadels


Een bijzonder aspect aan de tuicon- structie van de brug bij Ewijk is dat de tuikabels over zadels door de pylonen lopen. Er zijn in de pylonen van de oude brug dus geen tuiverankeringen aanwe- zig. Omdat de bestaande zadels van de huidige locked coil kabels niet geschikt zijn voor het nieuwe parallelle strengen systeem, zijn ook de tuizadels vervan- gen.


Maximaal 1,4 meter is de afvijzelhoogte!


De tuizadels vervullen bij deze brug een belangrijke functie omdat de pylonen hieruit hun stabiliteit ontlenen. De py- lonen staan in feite los op het brugdek waarbij deze dankzij een taatsopleg- ging ten opzichte van het dek vrij kun- nen scharnieren. De pylonen worden daarbij vastgehouden door de buiten- ste tuikabels. Via het tuizadel oefent de pyloon dus krachten uit op de tuikabels waarbij het zadel zich ‘vastklemt’ om de tuistrengen.


Cohestrand Voor het kunnen overbrengen van de klemkracht is gebruik gemaakt van de door Freyssinet ontwikkelde Co- hestrand-technologie. Hierbij kan een ‘klemkracht’ aan de staaldraden van de strengen worden overgebracht zon- der dat de corrosiebescherming van de strengen ter plaatse van de zadels moet worden onderbroken. Bij normale tuistrengen zou de HDPE-mantel verwij- derd moeten worden voor een dusdani- ge toepassing. Het HDPE in combinatie met de waxvulling vormt normaal ge- sproken namelijk een glijdvlak waardoor het niet mogelijk is hier constructies op vast te klemmen. Het lokaal onderbre- ken van de HDPE-mantel is echter na-


Nr.2 - 2016 OTAR O Nr.2 - 2016TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56