This page contains a Flash digital edition of a book.
D


e voormalige Noordwaardpolder is een gebied van zo’n 4.450 hectare en is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. In het ka- der van Ruimte voor de Rivier is de polder opnieuw ingedeeld en is 2000 hectare gewijzigd van een binnendijks naar een bui- tendijks gebied. De opdracht van Rijkswaterstaat bestond uit twee delen; het realiseren van veiligheid voor de bewoners door een 30 cm lagere waterstand bij Gorinchem en ruimtelijke kwaliteit door het aantrekkelijker maken van het rivierengebied. Zwemer: “Na aanvankelijke weerstand kwam er begrip bij de bewoners en agrariërs in het gebied. Die hebben aangegeven als het dan toch moet, dan maar direct en niet eventueel op de lange termijn. Het is nogal wat om te moeten verhuizen vanwe- ge de veiligheid elders.”


Doelstellingen • Het voorkomen van overstromingen door ontpoldering van de Noordwaard


• Creëren van een doorstroomgebied tussen Nieuwe Merwede en Biesbosch


• Meer ruimte voor de rivier door water af te voeren naar de Noordzee • Zoveel mogelijk bewoners en ondernemers laten wonen en werken in het gebied


• Aantrekkelijker maken van het rivierengebied


Verhuizen


Er moest een oplossing gevonden worden voor 25 boerenbedrijven en 50 woningen die zich in de Noordwaard bevonden. De helft is naar elders vertrokken; de meeste boeren naar Flevoland of West-Brabant. Uiteindelijk zijn er meer dan 40 gezinnen buitendijks gebracht. Degenen die achterbleven hebben op terpen nieuwe woningen betrokken of aanpassingen gekregen rondom hun woning. Zwemer: “Het argument dat met deze grote definitieve Rijksinpassing een duurzame inrichting zou worden bereikt, gaf de doorslag bij veel bewoners en bedrijven om te verhuizen.”


Kabels en leidingen


De werkzaamheden in het gebied aan het netwerk van kabels en leidingen moest fasegewijs worden uitgevoerd. Terwijl de mensen en bedrijven daar nog aanwezig waren, moest het netwerk compleet op de schop; een nieuw naast het oude netwerk. Een kostbare en tijdrovende operatie. Voor 20 miljoen euro zijn bijvoorbeeld de boven-en ondergrondse hoogspanningskabels, telecom en waterleidingen vervangen.


Nr.2 - 2016 OTAR O Nr.2 - 2016TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56