This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Kolossale prefab liggers voor brug over De Gaasp


Als onderdeel van de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Holen- drecht en Diemen worden door het consortium IXAS twee nieuwe brug- gen over de rivier de Gaasp gebouwd. Haitsma Beton levert voor beide brug- gen enorme voorgespannen kokerlig- gers, waarvan de grootsten een lengte hebben van 57 meter, een breedte van 2 meter en een gewicht van 230 ton. De montage vond plaats in februari 2016.


Opdrachtgevers geven de voorkeur aan prefab liggers in verband met korte bouwtijd, weinig ruimte op de bouwlocatie en minimalisering van de overlast. Daarnaast blijft de con-


structiehoogte door de nagespan- nen dwarswapening beperkt. Dat is belangrijk in verband met het streven naar een maximale doorvaarthoogte en minimale hoogte van het wegdek ten opzichte van maaiveld. Bovendien


hebben de kokerprofielen een relatief laag gewicht door de holle ruimten. Behalve 160 kokerliggers, levert Haits- ma Beton ook 302 heipalen voor de landhoofden van de nieuwe brug.


Zes aannemers kiezen voor Beton Bewust


In januari hebben VolkerWessels, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton en TBI getekend om bij voorkeur beton toe te passen met het keurmerk Beton Bewust en keurmerkhouders in een vroeg stadium in de projecten te betrekken.


“De stap van deze aannemers geeft een enorme impuls aan het keur- merk Beton Bewust. Wij zijn blij dat marktpartijen hier hun verant- woordelijkheid nemen”, aldus directeur Willem Lageweg van MVO Nederland. “Dit is een belangrijke stap in het mainstream maken van duurzaam beton. Hierbij gaat het niet alleen om CO2


-reductie, maar


ook om de productie en toepassing van beton in de breedte te verbe- teren en verduurzamen.”


Sagrex en Theo Pouw groep richten Rewinn op


Sagrex en de Theo Pouw Groep heb- ben samen Rewinn opgericht. Dit nieu- we bedrijf moet het makkelijker maken de betonkringloop te sluiten. Het ver- werkt ingenomen restbeton en bouw- en slooppuin direct tot hoogwaardige betongranulaten en granulaten voor de


26 Nr.2 - 2016 OTAR


wegenbouw. Sagrex (HeidelbergCe- ment groep) is producent en leveran- cier van toeslagmateriaal en de Theo Pouw Groep is toeleverancier voor de grond-, weg-, water- en betonbouw. Voor beide partijen is Rewinn een logi- sche aanvulling op het huidige dienst-


verlening. Met de samenwerking zijn de partijen in staat om de kennis van de Theo Pouw Groep over recycling te bundelen met de kennis van Sagrex over primaire bouwstoffen.


Joop Gijsbers Fotografie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56