This page contains a Flash digital edition of a book.
Draagkracht tijdens renovatie behouden


Veilige vervanging van tuikabels


De brug bij Ewijk in de A50 over de Waal wordt grootschalig gerenoveerd. Als bijzonder onderdeel van deze renovatie worden de tuikabels vervangen. In Nederland is het voor het eerst dat dit in deze omvang gebeurt. Naast het vervangen van de tuikabels heeft Freyssinet verschillende tijdelijke hulpconstructies ontworpen voor de bereikbaarheid, veiligheid en stabiliteit van de brug.


I


n opdracht van Rijkswaterstaat voert Freyssinet deze werkzaam- heden uit als partner van de Com-


binatie Versterken Bruggen (Strukton- Ballast Nedam). Voor Nederland is dit een uniek project; het is de eerste keer dat in deze omvang de tuien worden vervangen. Het is een kritieke opera- tie waarbij de tuikabels één voor één worden vervangen, zonder gebruik van hulptuien of hulpsteunpunten. Wereld- wijd is er slechts een aantal projecten op dit gebied uitgevoerd.


18 Nr.2 - 2016 OTAR


Strikt protocol Op het moment dat één van de kabels wordt gedemonteerd, treedt een signi- ficante reductie van de draagkracht op door het relatief kleine aantal tuikabels van de brug. Dit gaat gepaard met gro- te vervormingen van de stalen brug- constructie. Omwille van een veilig en beheerst proces tijdens de uitvoering worden de werkzaamheden volgens een strikt protocol uitgevoerd. Daarbij heeft Freyssinet verschillende tijdelijke hulpconstructies ontworpen voor de be-


reikbaarheid, veiligheid en stabiliteit van de brug. Een voorbeeld daarvan is een hulpconstructie die de stabiliteit garan- deert van de scharnierende pylonen op het moment dat de lange tuikabels wor- den gedemonteerd.


Alternatief


De bestaande tuikabels zijn van het type locked coil met een vooraf vastgestelde lengte. Bij het vervangen van oude loc- ked coil kabels door nieuwe kabels van hetzelfde type, moest de lengte van de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56