This page contains a Flash digital edition of a book.
Beton ook voor fietspaden in de stad?


Betonnen fietspaden komen inmiddels veel voor buiten de bebouwde kom, met name op recreatieve fietsroutes. Fietsers wensen comfort en willen genieten van de omgeving. Daarom worden onder meer schelpenpaden, die veel onderhoud vergen, vervangen door betonnen paden. Gemeenten zien ook steeds meer de voordelen van beton voor binnenstedelijke fietspaden.


Tekst: Wim Kramer


ls er een objectieve afweging wordt gemaakt voor een fietspad uitgevoerd in cementbeton, asfaltbeton en een tegelverharding (elementenverharding) dan komt cementbeton goed uit de bus. Deze vergelijking is onder an- dere gemaakt met een afwegingsmodel voor twee soorten on- dergrond: zand en klei. Met zo’n afwegingsmodel kunnen over een langere beschouwde periode verschillende criteria wor- den beoordeeld, waardoor de keuze transparant is en onder- bouwd kan worden.


A


Factoren die de resultaten beïnvloeden, zijn de laagopbouw van vergelijkbare verhardingsconstructies, de onderhouds- strategie, de gekozen levensduur en de kosten voor aanleg en onderhoud. Daarnaast worden de weegfactoren voor mi- lieu, kosten en overige benoemd. In een multicriteria-analyse kunnen de scores gewogen worden om tot een eindoordeel te komen. Daarbij komen ook de project specifieke aspecten in beeld.


48 Nr.2 - 2016 OTAR


Kosten uit de praktijk Er is uitgegaan van reële kosten voor aanleg en onderhoud. Prijzen voor aanleg en onderhoud zijn bij aannemers opge- vraagd en aan beheerders van infrastructuur is geïnformeerd naar hun onderhoudservaringen. Twee varianten zijn onder- zocht: fietspaden op zandgronden en fietspaden op kleion- dergronden. Voor het vergelijken van de ontwerpvarianten is gekeken naar een structurele geschiktheid en gelijkwaardig- heid. Omdat de praktijk veelal bepalend is voor het ontwerp van fietspaden, is uitgegaan van de gebruikelijke verhardings- dikten.


Onderhoud Voor het onderhoud aan fietspaden van de verschillende ma- terialen en ondergronden zijn specifieke maatregelen vereist. Bij cementbeton worden eens per tien jaar een à twee procent van de betonplaten vervangen. Bij asfaltbeton wordt op 22 procent van de fietspaden eens per 7 jaar een nieuwe slijtlaag


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56