This page contains a Flash digital edition of a book.
Rotonde Lithoyen in vezelmixbeton


Noord-Brabant beheert van alle provincies in Nederland het grootste areaal aan betonwe- gen. Vanaf 2003 heeft het vezelmixbeton toegepast voor onder andere bushaltes, fietspa- den, wegkruisingen en wegvakken. In 2015 heeft de provincie Noord-Brabant, met die erva- ringen, een rotonde in vezelmixbeton aangelegd.


Tekst: Wim Kramer R


otondes in provinciale wegen in Noord-Brabant wor- den standaard uitgevoerd in doorgaand gewapend beton. Daar heeft de provincie ook eigen standaard details voor ontworpen, waarnaar in bestekken wordt verwe- zen.


Rotonde N625 De rotonde is de eerste rotonde in Noord-Brabant die uitge- voerd is met vezelmixbeton. Met de ervaringen van rotondes in doorgaand gewapend beton en de ervaringen met vezel- mixbeton in diverse toepassingen, wilde de provincie een pi- lotproject met vezelmixbeton in een rotonde uitvoeren. De nieuw te bouwen rotonde op de T-kruising N625 (Oss- Lithoy- en) kwam in aanmerking voor deze pilot. De bestaande T-aansluiting was zeer onveilig en er vonden regelmatig ongevallen plaats als gevolg van hoge snelheden, beperkte zichtbaarheid en onveilige fietsoversteekplaatsen. In het kader van Duurzaam Veilig was reconstructie van deze kruising noodzakelijk geworden.


Contract


In tegenstelling tot de gebruikelijke RAW-contractvorm werd dit pilot project als Engineer & Construct-contract op de markt gebracht. De opdrachtnemer moet dan zorgen voor het ontwerp, de uitvoering van deze rotonde en bijkomende werk- zaamheden.


De provincie Noord-Brabant heeft de aanleg van de rotonde gegund aan Den Ouden Aannemingsbedrijf BV uit Schijndel. Deze aannemer heeft VIA Aperta Verhardingsadviseurs BV be- naderd voor het rekenkundig ontwerp en de detaillering van de rotonde in vezelmixbeton.


Ontwerp De provincie heeft voor het ontwerp en de engineering een vraagspecificatie opgesteld. In aanvulling op de vermelde contracteisen moest met betrekking tot het laagdikteontwerp voor de toeleidende wegen en de rotonde met een aantal za- ken rekening worden gehouden. Zo moest de wegconstructie over de gehele breedte uniform van opbouw zijn en moest de


44 Nr.2 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56