This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Ginkel Groep renoveert vier bruggen tegelijkertijd


Op het moment van schrijven renoveert straal- en spuitbedrijf Van Ginkel Groep tege- lijkertijd vier bruggen op diverse locaties in Nederland. Met ruim 46 jaar ervaring weet het bedrijf wat er gevraagd wordt tijdens onderhoud van bruggen. Om opdrachtgevers te ontzorgen wordt er regelmatig meerdere werkzaamheden gedaan aan één kunstwerk. Eén aanspreekpunt voor meerdere werken, zo blijft een project beheersbaar.


S


traal- en conserveringswerkzaamheden aan de Tacitus- brug bij Ewijk vormen voor Van Ginkel Groep een be- vestiging van een langdurige samenwerking met part-


ner Combinatie Versterken Bruggen, bestaande uit Strukton en Ballast Nedam. Het partnership is in 2010 aan de Muider- brug gestart. Van Ginkel Groep zal de komende maanden de samenwerking intensiveren door straal- en conserveer-werk- zaamheden uit te voeren aan het ruim 30.000 m² stalen brug- dek én het plaatsen van haar unieke doorwerkvoorziening op de brug in Ewijk.


Veilig en geconditioneerd


Uit eigen ervaring weet het bedrijf hoe weer en verkeer van in- vloed zijn op de uitvoer van (weg)werkzaamheden. Regen en wind, voorbijrazend verkeer en fi les door kijktoerisme zorgen voor vertragingen en kosten onnodig veel tijd en geld. Met het ontwerpen van de unieke doorwerk-voorziening lopen (weg) werkzaamheden niet langer vertraging op en kunnen mede- werkers in een veilige, geconditioneerde omgeving geconcen- treerd aan de slag.


Op diverse bruggen zoals de Ketelbrug, Hollandsebrug, Moer- dijkbrug, Calandbrug, en de Scharsterrijnbrug hebben op- drachtgevers profi jt gehad van de unieke doorwerkvoorzienin- gen die onder andere de volgende voordelen bieden: - Kwaliteitsverbetering van het eindproduct - Vrije werkvloer.


22 Nr.2 - 2016 OTAR


- Terugdringen van verliesuren - Verlenging van het werkseizoen - Veiligheid van medewerkers - Verbetering van de werkomstandigheden


Focus op civiele kunstwerken De Tacitusbrug is één van de vier bruggen waar Van Ginkel Groep momenteel renovatiewerkzaamheden aan uitvoert. Al sinds 1970 heeft het bedrijf haar focus op renovatie en onderhoud van civie- le kunstwerken. Recent heeft Van Ginkel Groep renovatiewerk- zaamheden gedaan aan bijvoorbeeld de: - Gallecopperbrug (Utrecht) specialistische straal- en conser- veerwerkzaamheden aan onder andere de meervoudige la- mellen voegen


- Nelson Mandelabrug (Arnhem), conserveren van opleggingen. - Avenhornerbrug (Hoorn), stralen en conserveren van voegen. -


Melselebrug (Antwerpen), verwijderen en aanbrengen slijtlaag op basis van een polyurea-systeem.


Dat opdrachtgevers vertrouwen hebben in de manier van werken blijkt uit een kijkje in de huidige portefeuille van het bedrijf: gelijktijdig worden er vier bruggen gerenoveerd. Met korte en duidelijke lijnen wordt er contact gehouden met op- drachtgevers, de uitvoerder en de voormannen. Een uitge- breid wagenpark zorgt voor fl exibele inzet van stralers, spui- ters en schilders. Met haar mobiele units heeft Van Ginkel Groep alles in huis om een opdracht uit te voeren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56