This page contains a Flash digital edition of a book.
Laswerk aan voetplaten geleiderail en randstelprofielen HSB


wapening en het omgaan met tempera- tuurverschillen. Nieswaag: “Aanvanke- lijk viel er ook nog wel eens een gat in het beton, nu weten we ook hoe we dat weer kunnen repareren. En dat is ook belangrijk voor de toekomst want HSB is niet onderhoudsvrij.” Het HSB wordt met een gemiddelde dikte van minimaal zevenenhalve centimeter aangebracht als een sandwich: op een staalplaat met daartussen een epoxylaag. “We hebben nu net de eerste proefstort gedaan op de brug bij Ewijk, in april of mei brengen we het beton aan waar dan een dubbe- le laag zoab overheen komt,” zegt Ro- bert Ottelé, projectdirecteur van CVB. De toepassing van HSB op stalen brug- gen is volgens hem een noviteit waar- voor vanuit het buitenland ook interesse bestaat.


Tuien De brug bij Ewijk hangt aan slechts vier tuien, die één voor één vervan- gen moesten worden. Volgens Willem- sen een unicum in de wereld. “Brug-


14 Nr.2 - 2016 OTAR


gen die veel meer tuien hebben zijn wel eens vernieuwd, maar dit zijn er slechts vier. De risico’s voor de stabiliteit van de brug als je er een weg haalt zijn dan lo- gischerwijs veel groter. Als je er één tui uithaalt, dan zakt de brug 65 centime- ter naar beneden.” Op dit moment zijn drie van de vier tuien vervangen. Vooraf- gaand aan die innovatieve operatie ver- schilde opdrachtnemer CVB van me- ning met Rijkswaterstaat over wie de risico’s zou moeten dragen in het geval er problemen zouden ontstaan met de brug. Het leidde tot rechtszaken waarna de klus toch is geklaard.


Willemsen: “Uiteindelijk verloopt alles naadloos volgens onze modellering. De laatste en vierde tui gaan we nu weer aanbrengen.” Bij het aanbrengen van de nieuwe tuien is door de aannemerscom- binatie CVB een innovatieve oplossing bedacht. Ottelé: “In plaats van het oude type kabel hebben we een systeem van parallelle strengen toegepast waardoor de spanning op de tuien meer beheerst


kan worden aangepast.” Elke kabelbun- del voor de korte tuien is opgebouwd uit 115 strengen die ieder uit zeven dra- den bestaan. De lange tuikabels heb- ben zelfs 192 strengen per kabel. Door- dat de ankerblokken aangepast zijn, is het mogelijk elke streng afzonderlijk te spannen en kan de tui, op ieder ge- wenst moment, nagespannen worden. Voorheen was dat aanpassen een las- tige operatie omdat dat boven in de py- loon moest gebeuren.


Samenwerken


De kwestie over de tuien had volgens Nieswaag vooral te maken met verant- woordelijkheden die in het contract wa- ren neergelegd. “We hebben naar aan- leiding daarvan besloten op een andere manier te gaan werken. Meer integraal en vanuit één gezamenlijk doel. Con- tracten zijn een middel en niet een doel op zich”, aldus Nieswaag. Door een nieuwe manier van samenwerken staat bij alle partijen het werken aan een ge- zamenlijk doel scherper op het netvlies.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56