This page contains a Flash digital edition of a book.
Aanbesteding


Al voor de contractbesprekingen waren de toekomstige beheerders Gemeente Werkendam, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid bij het project betrokken. Bij de contracteisen was er al commitment en overeenstemming over het ontwerp en uitvoering.


Onteigening Tijdens het project ontstonden er 100 vastgoed- dossiers vanuit het gebied, waarvan voor 30 dossiers


de onteigeningsprocedure is opgestart met uiteindelijk slechts een onteigening. Een uitzondering hierop was een boerenbedrijf, dat na de uitspraak van de rechter alsnog is vertrokken.


Financieel


In 2006 is er een begroting gemaakt van 320 miljoen voor het project Noordwaard, binnen de 2,3 miljard voor het gehele programma Ruimte voor de Rivier. Bij de oplevering en overdracht in 2015 is het project iets onder het begrootte bedrag gebleven.


Topografi sche kaart uit 1905 Er is ook een historische component in het project: Bij de herinrichting van de polder is uitgegaan van de topografische kaart uit 1905; de situatie zoals die was voordat met de inpoldering in 1970 werd begon- nen. Op de oude kaart staan de waterwegen die men in die tijd gebruikte om landbouwproducten te vervoeren. Het oude krekenstel- sel uit het begin van de vorige eeuw is nu zoveel mogelijk weer in ere hersteld en oude cultuurhistorische elementen zoals dijken en kades zijn weer geaccentueerd.


Planning


2000 - Besluit Ruimte voor de Rivier 2003 - Project koploper van Ruimte voor de Rivier 2006 - Ruimte voor de Rivier vastgesteld in het PKB 2011 - Opdracht aan Combinatie Noordwaard (Boskalis, Martens en Van Oord, Van Hattum en Blankevoort, Van Kessel Wegenbouw) 2015 - 1 oktober, oplevering en overdracht


De oplevering Zwemer: “Vanuit de hele wereld was er belangstelling voor dit project. Er was veel interesse voor hoe Nederland omgaat met zijn rivieren en in plaats van het steeds maar verhogen van dijken, de rivier ruimte te geven waardoor de maatgevende waterstand omlaag gaat. We hebben elk werelddeel wel over de vloer gehad. Dat gaf de bewoners een gevoel van trots.” Zwemer noemt tot slot de belangrijkste kritische succesfactor van dit omgevingsproject: “Het belangrijkste is dat het pas een succes is als de stakeholders, in dit geval de bewoners, het ook geslaagd vinden.”


30 Nr.2 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56