This page contains a Flash digital edition of a book.
ADVERTORIAL


Duurzaam, onderhoudsarm en toekomstvast


100% Recyclebaar, lage levensduurkosten en een jarenlange vormvaste kwaliteit Mede mogelijk gemaakt door BKB Infra


De belangstelling voor het toepassen van betonconstruc- ties in infrastructurele projecten neemt steeds meer toe. Het duurzame karakter, de langere levensduur, de vormvastheid en de lage onderhoudskosten zijn steekhoudende argumen- ten om als opdrachtgever voor een betonoplossing te kiezen. BKB Infra is specialist op het gebied van wegenbouwbeton en heeft een rijke geschiedenis met het vervaardigen van een toekomstvast product. BKB Infra is onderscheidend op het gebied van techniek en advies. De focus ligt op het vertalen van de actuele en innovatieve kennis en kunde op het gebied van betonconstructies naar een praktische, uitvoerbare op- lossing conform de vraag van de klant. Het moderne machi- nepark en de vakkundige medewerkers dragen hier zorg voor. Lijnconstructies = robuust


Lijnconstructies, zoals trottoirbanden, zorgen voor de opslui- ting van de verharding. Hierdoor blijft het straatwerk of de asfaltverharding op de juiste positie en worden beschadigin- gen voorkomen. Een andere functie van een lijnconstructie is het geleiden van hemelwater richting de afvoer. Beide functies kunnen worden geborgd middels het machinaal aanleggen van ter plaatse gestorte lijnconstructies. In het werk gestort beton is plaats- en vormvast, zeer robuust en beter bestand tegen aanrijdingen en het opvangen van zware belastingen.


BKB Infra maakt betonoplossingen met gegarandeerd een harde toekomst!


BKB Infra heeft de beschikking over een compleet assorti- ment van mallen om de lijnconstructies machinaal te realise- ren. Daarbij valt te denken aan RWS-banden met en zonder goottegel, rotondebanden, molgoten en vele andere ‘custom made’ verschijningsvormen zoals de Molenhoutband. Ken- merkend aan het machinaal realiseren van lijnconstructies is het arbo vriendelijke proces en de hoge productiesnelheid.


Rotondes = slijtvast


Het is algemeen bekend dat rotondes zorgen voor een bete- re verkeersdoorstroming dan de traditionele kruispunten. Het draaiende en wringende verkeer is belastend voor de verhar- ding van de rijbaan en leidt bij reguliere verhardingen nogal eens tot schade. De technische eigenschappen van beton- mortel zorgen in het geval van een rotonde voor een vorm- vaste en uitstekend berijdbare verharding, die beter bestand


46 Nr.2 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56