This page contains a Flash digital edition of a book.
TIMPUL ISTORIC
Măsurarea
1
timpului istoric
Amintește-ţi!
• Crezi cã dacã tu întârzii la ºcoalã se poate schimba cursul evenimentelor din ziua
respectivã?
• Crezi cã proverbul „nu lãsa pe mâine ce poþi face azi” are vreo legãturã cu desfãºurarea
evenimentelor istorice?
Descoperă!
Istoria se ocupã de trecut, iar trecutul înseamnã timp. Putem spune, deci, cã obiectul de
studiu al istoriei este timpul.
Istoria poate sã prezinte evenimente care s-au petrecut în acelaºi timp într-un un spaþiu
foarte exntins (pe un continent sau la nivel mondial) sau sã studieze o comunitate, o
regiune, o instituþie, o þarã de la originile acesteia pânã în prezent.
Scurgerea timpului i-a preocupat dintotdeauna pe oameni. Succesiunea zi – noapte ;i
succesiunea anotimpurilor au fost observate de primii oameni, care au pus aceste
constatãri în relaþie cu evoluþia unor aºtri de pe cer. Aºa au apãrut calendarele.
Aplicaþie
I
.
Citeºte textele ºi identificã regulile de mãsurare a timpului
apãrute o datã cu primele civilizaþii.
„Observând constelaþiile cerului, egiptenii au stabilit un calendar
în care anul avea 365 de zile. Anul era împãrþit în trei
anotimpuri agricole (revãrsarea, acoperirea ºi anotimpul uscat).
Era vorba despre relaþia oamenilor cu fluviul Nil, pe malurile
cãruia se aflã Egiptul. Un an avea 12 luni a câte 30 de zile. Acest
calendar, cu mici modificãri, a devenit calendarul gregorian
utilizat astãzi de noi. Pentru mãsurarea timpului, egiptenii
foloseau cadrane solare ºi clepsidre.”
„Evreii au pornit numãrãtoarea anilor de la Creaþia lumii: 3761
îH; grecii considerau începutul lumii ca fiind anul în care s-au
desfãºurat primele Jocuri olimpice: 776 îH; romanii socoteau anii Monumentul de la Stonehenge a
de la întemeierea Romei: 753 îH; creºtinii au început fost construit acum 3500-4000 de
numãrãtoarea din anul naºterii lui Iisus Hristos, considerat anul ani. A fost probabil templu ºi
1; era musulmanã începe în anul 622 dH, atunci când Mahomed calendar solar.
s-a refugiat de la Mecca la Medina.”
„Mayaºii, populaþie din America Centralã, aveau un calendar în
care anul era împãrþit în 18 luni a câte 20 de zile, la sfârºitul
anului adãugându-se 5 zile pentru petreceri ºi sãrbãtori.
Calculele mayaºilor dãdeau o eroare de 17 secunde faþã de
calendarele noastre de astãzi.”
(Ovidiu Drîmba, Istoria culturii ºi civilizaþiei)
ªtiaþi cã?
• Ritmul zilei era legat de lumina soarelui, de mersul soarelui pe cer sau de clopotele
mãnãstirii, care bãteau din 3 în 3 ore.
• Pentru þãrani, negustori, meºteºugari ziua începea la rãsãritul soarelui.
• Meºteºugarii nu aveau voie sã lucreze noaptea.
• Pentru meºteºugari, munca era ritmatã de bãtaia unui clopot care anunþa: începutul zilei
de muncã, întreruperea lucrului pentru masã, reluarea lucrului, încetarea zilei de muncã.
8 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com