This page contains a Flash digital edition of a book.
SPAŢIUL ISTORIC
Călătorii și
8
descoperiri geografice
Amintește-ţi!
Povesteºte colegilor tãi despre ultima ta cãlãtorie importantã mai lungã de 500 de km.
De ce ai fãcut-o? Ce oraºe importante ai vãzut? Ce cursuri de apã ai trecut?
Ai întâlnit oameni cu obiceiuri diferite de ale tale? Ai remarcat construcþii importante?
Ce mijloace de transport ai folosit? Ai mâncat lucruri diferite decât cele de acasã?
Ce limbã vorbeau locuitorii pe care i-ai întâlnit, ce religie aveau?
Descoperă!
În evul mediu, oamenii ºi-au imaginat pãmântul ca un disc plat înconjurat de ape.
Primele hãrþi au apãrut în secolul al IX-lea, ele fiind folosite mai ales de navigatori ºi
fiind, în acelaºi timp, destul de imprecise.
Pânã acum aproximativ 150 de ani, cãlãtoriile pe distanþe lungi erau costisitoare ºi
periculoase. Pericolele erau reprezentate de sãlbãticiunile care atacau oamenii – mai ales
lupii – ºi bandele de tâlhari. Cu toate acestea, oameni de toate categoriile cãlãtoreau: regi
ºi nobili, episcopi, cãlugãri ºi pelerini, negustori ºi þãrani, misionari ºi curieri, cerºetori,
vagabonzi ºi hoþi.
Aplicaþie
I
.
1. Ce a schimbat acum 150 de ani modul de a cãlãtori al oamenilor?
2. Ce categorii de oameni cãlãtoresc astãzi pe distanþe mai lungi de
500 de km?
În secolul al IX-lea europenii au venit în contact cu alte civilizaþii:
cea islamicã, cea indianã. Din aceste locuri foarte îndepãrtate ei au
început sã aducã mãtãsuri, stofe foarte fine, covoare, mirodenii,
arme ºi podoabe de lux, necunoscute pânã atunci în Europa.
Aplicaþie
II
.
Citeºte textul ºi descoperã invenþii care au ajuns în Europa
venind din lumea orientalã.
„Hârtia a venit în Europa de foarte departe, din China, fiind
transmisã prin intermediul þãrilor islamice. Hârtia nu avea nici
trãinicia, nici frumuseþea pergamentului fãcut din piele de oaie,
dar era foarte ieftinã ºi avea o suprafaþã foarte netedã. Încã din
secolul al IX-lea chinezii descoperã praful de puºcã, iar primele
arme de foc dateazã din secolul al XI-lea. De aici, aceastã
invenþie ajunge în Europa, unde pe la 1314 apare primul tun.
Tunurile erau folosite la asediul cetãþilor ºi în luptele navale. Cristofor Columb
Artileria navalã este hotãrâtoare în cucerirea ºi stãpânirea
mãrilor. Prin secolul al XVI-lea a fost inventatã archebuza, care
era greu de manevrat, dar era foarte eficientã. „Regina armelor”
rãmâne însã suliþa, chiar ºi la începutul secolului al XVII-lea,
când se inventeazã muscheta. Armatele aveau un suliþaº la doi
muºchetari. (Fernand Braudel, Structurile cotidianului)
La sfârºitul secolului al XV-lea, europenii au încercat sã gãseascã noi drumuri spre India,
care era cea mai importantã sursã de bogãþie. Regii Spaniei ºi ai Portugaliei, douã puteri
maritime ale vremii, au fost primii care au finanþat cãlãtorii pe mare în acest scop. Statele
lor au profitat apoi de pe urma marilor descoperi geografice.
24 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com