This page contains a Flash digital edition of a book.
Cuprins
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Capitolul I. Timpul istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Mãsurarea timpului istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Epocile istorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Duratele timpului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Sursele istorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5. Limbajul istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Evaluare capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Capitolul II. Spaþiul istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Lumea cunoscutã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. Aºezãrile umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. Cãlãtorii ºi descoperiri geografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
9. Spaþii culturale ºi de civilizaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10. Geografie istoricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
11. Civilizaþia ºi cultura europeanã – fundamente istorice . . 30
12. Simboluri sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Evaluare capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Index de termeni istorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 3
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com