This page contains a Flash digital edition of a book.
Ce probleme pot sã aparã în utilizarea Ghidului?
1. Sã nu înþelegi cuvinte, termeni sau concepte utilizate în lecþie
Soluþii:
– La sfârºitul Ghidului (pagina 35) gãseºti un Index de
termeni istorici cu ajutorul cãruia poþi identifica în ghid
teme ºi subiecte care te intereseazã;
– Poþi gãsi orice termen explicat într-un dicþionar de termeni
istorici sau în DEX; poþi apela la ajutorul profesorului.
2. Sã nu poþi rezolva unele cerinþe din Aplicaþie
Soluþii:
– Citeºte încã o datã întrebarea!
– Citeºte încã o datã textele unde se aflã rãspunsul!
– Asigurã-te cã ai înþeles toate cuvintele din întrebare sau
din texte!
– Cere ajutorul profesorului!
3. Când rezolvi o cerinþã sau un exerciþiu împreunã cu alþi colegi
formând o echipã, pot apãrea puncte de vedere diferite despre
rãspunsuri, rezolvãri, formulãri sau idei.
Soluþii:
– Negociaþi un punct de vedere comun!
– Încearcã sã-þi impui punctul de vedere folosind argumente
logice!
– Acceptã ideea cã un coleg poate avea un rãspuns mai bun
ca al tãu sau o soluþie mai potrivitã pentru problema
respectivã!
– Nu vã certaþi, e doar un exerciþiu!
– Nu-þi pierde rãbdarea ºi calmul!
– Fii politicos!
– Nu reclama profesorului neînþelegerile voastre!
Rezolvaþi-vã singuri problemele!
4. Dacã nu poþi rezolva cu nici un chip un exerciþiu ºi nu vrei sã
ceri ajutorul nimãnui...
Soluþie:
– Treci peste problema respectivã! Nimeni nu ºtie sã rezolve
toate problemele din lume.
Ai încredere în tine: cu timpul, le vei rezolva pe toate cu calm ºi
îndemânare!
Un sfat!
Nu trebuie sã te sperii de istorie. Ea nu înseamnã doar ani,
personalitãþi, evenimente care trebuie memorate.
Istoria poate fi frumoasã dacã reuºeºti sã descoperi oamenii din
spatele evenimentelor. Sunt oameni obiºnuiþi care au dorit sã se
implice în anumite evenimente (mult mai mult decât o facem noi,
ceilalþi) sau care au avut ºansa sã participe la evenimente istorice.
ªi tu poþi deveni actor al istoriei! Sau poþi fi martor al unor
evenimente despre care vei citi peste ani într-o carte de istorie!
Sau poþi povesti copiilor ºi nepoþilor tãi despre evenimente
importante pe care le-ai trãit!
Implicã-te, participã, nu-i lãsa doar pe alþii sã conducã!
Fii un cetãþean demn ºi responsabil!
Îþi doresc sã ajungi în cãrþile de istorie!
6 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com