This page contains a Flash digital edition of a book.
În cuprinsul Ghidului elevului pentru istorie vei gãsi:
– instrucþiuni de folosire a Ghidului (adicã exact lucrurile pe
care le citeºti acum);
– 12 lecþii grupate în douã capitole (primul capitol are 5
lecþii, al doilea capitol are 7 lecþii);
– o paginã de evaluare la sfârºitul fiecãrui capitol (te va ajuta
sã vezi cât de multe lucruri ai învãþat);
– un index de concepte ºi termeni istorici.
Cum foloseºti cartea?
Poþi folosi Ghidul elevului singur, colaborând cu alþi colegi sau cu
ajutorul profesorului. Ca sã te descurci singur trebuie sã ºtii cã:
• Fiecare lecþie are douã pagini.
• În fiecare lecþie vei gãsi mai multe rubrici. Priveºte reprezentarea
de mai jos ºi descoperã singur conþinutul acestora:
1. Titlul lecþiei
2. Aminteºte-þi!
– Este o introducere în subiectul lecþiei;
– Îþi cere sã-þi aduci aminte de lucruri pe care le-ai învãþat, le-
ai trãit, sau sã povesteºti evenimente la care ai participat;
– Uneori trebuie sã te gândeºti la ce-ai simþit atunci când ai
auzit o poveste sau când ai trãit-o;
– Toate aste lucruri se povestesc în cuvinte simple ºi cu
sinceritate.
3. Descoperã
– Îþi oferã informaþii ºi cunoºtinþe esenþiale despre tema lecþiei.
4. Info
– Rubrica este marcatã de un fundal gri ºi de un simbol în
partea draptã.
– Se regãseºte de mai multe ori pe parcursul unei lecþii ºi
conþine informaþii de bazã.
5. ªtiaþi cã?
– Îþi oferã informaþii mai puþin cunoscute ºi curiozitãþi
despre viaþa oamenilor;
– Te ajutã sã înþelegi mai bine viaþa realã a oamenilor de-a
lungul istoriei;
– Rubrica se regãseºte de mai multe ori în cuprinsul unei lecþii.
6. Aplicaþie
– Te învaþã sã te descurci singur;
– Sunt exerciþii, teme de lucru ºi de reflecþie cu privire la
subiectul lecþiei;
– Rãspunsul îl gãseºti uneori în Info sau ªtiaþi cã?
– Te ajutã sã te pregãteºti pentru evaluãrile de pe parcurs sau
pentru a trece cu succes testele de evaluare finalã;
– Te învaþã cã istoria nu este o ºtiinþã abstractã, ci o ºtiinþã
despre viaþa oamenilor obiºnuiþi;
– Rubrica se regãseºte de mai multe ori în cuprinsul unei lecþii.
7. De reþinut
– Sunt enunþuri esenþiale despre tema studiatã;
– Reprezintã un foarte scurt rezumat al ideilor principale din
lecþie; e bine sã le þii minte!
8. Imaginile
– Te introduc în atmosfera epocii studiate, a evenimentului
pe care îl ilustreazã sau a temei;
– E bine sã le priveºti ºi sã le înþelegi mesajul.
9. Hãrþile
– Te ajutã sã înþelegi spaþiul la care se referã tema lecþiei;
– Te învaþã sã te orientezi în spaþiu;
– Cuprind informaþii utile pentru subiectul lecþiei.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 5
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com